Zájmové kroužky

Zájmové kroužky ŠD jsou zdarma, pokud není uvedeno jinak.

Prosíme, abyste na účet školy prozatím neposílali žádné platby za kroužky. Každému dítěti školy byl v souvislosti s ochranou osobních údajů přidělen jedinečný variabilní symbol, který budete používat na veškeré platby na účet školy. Tento VS Vám bude sdělen.

Pro děti nepřihlášené do ŠD, které mají zájem kroužky navštěvovat, je stanoven poplatek 300,- Kč/rok za kroužek.

 

Pondělí

Pohybový kroužek   1. a 2. třídy            14:00 – 15:00               Hejtmánková V.

Míčové hry  3. a 4. třídy                         14:00 – 15:00                Zástěrová K.

Mažoretky                                               15:00 – 16:00                Kulhánková D.

Úterý

Výtvarný kroužek                                    14:00 – 15:30                 Sladká M.        (600,- Kč/šk. r.)

Deskové hry                                            14:00 – 15:00                   Hill S.

Zdravotní cvičení                                    14:00 – 15:00                 Dvořáková K.

Keramika                                                 14:00 – 15:00                 Smíšková P.     (1600,- Kč/šk. r.)

Keramika                                                 15:00 – 16:00                 Smíšková P.     (1600,- Kč/šk. r.)

Středa

Tanečky                                                   14:00 – 15:00                   Fuksová K.

Čtvrtek

Keramika                                                14:00 – 15:00                  Hejtmánková V.   (1600,- Kč/šk. r.)

Keramika                                                15:00 – 16:00                 Hejtmánková V.   (1600,- Kč/šk. r.)

Dovedné ruce                                       14:00 – 15:30                  Zástěrová K.         (1300,- Kč/šk. r.)

Vaření                                                  14:00 – 15:15                   Hasalová V.          (1500,- Kč/šk. r.)

Vaření                                                  15:15 – 16:30                   Hasalová V.          (1500,- Kč/šk. r.)

Pátek

Finanční gramotnost                            14:00 – 15:00                 Dvořáková K.

Aerobic                                                  15:00 – 16:00                 Skotáková K.