Zájmové kroužky

Zájmové kroužky ŠD jsou zdarma, pokud není uvedeno jinak. Platba za kroužek (za použitý materiál) se platí souběžně s platbou za ŠD.

Pro děti nepřihlášené do ŠD, které mají zájem kroužky navštěvovat, je stanoven poplatek 300,- Kč/rok za kroužek.

Celodružinové akce se ve školním roce 2018/2019 budou konat přednostně ve středu.

pondělí

Keramika     14:00 – 15:00     Kratochvílová     1600,-Kč/šk.rok

Keramika     15:00 – 16:00     Kratochvílová     1600,-Kč/šk.rok

Zpívánky s kytarou     14:00 – 15:00     Pokorná

Pohybový kroužek (1.-2.tř)     14:00 – 15:00     Hejtmánková     (TV)

Míčové hry (3.-4.tř)     14:00 – 15:00    Zástěrová     (TV)

Háčkování (3.-4. tř.)15:00 – 16:00     Pokorná     600kč/rok

úterý              

Keramika     14:00 – 15:00     Hejtmánková     1600,-Kč/šk.rok

Keramika     15:00 – 16:00     Hejtmánková     1600,-Kč/šk.rok

Moderní tance     14:00 – 15:30     Pokorná

Deskové hry     14:00 – 15:00     Řádková

Vaření     14:00 – 15:30     Hasalová     1500,-Kč/šk.rok

Vaření     15:30 – 17:00     Hasalová     1500,-Kč/šk.rok

 

středa     —————————————————————————

 

čtvrtek

Keramika     14:00 – 15:00     Kratochvílová     1600,-Kč/šk.rok

Keramika     15:00 – 16:00     Kratochvílová     1600,-Kč/šk.rok

Výtvarný kroužek     14:00 – 15:30     Sladká    600,- Kč/šk.rok

Dovedné ruce     14:00 – 15:30     Zástěrová     1500,- Kč/šk.rok

Zdravotní cvičení     14:00 – 15:00     Dvořáková

 

pátek

Finanční gramotnost (2.,3.,4.tř)    14:00 – 15:00     Dvořáková

Aerobic    15:00 – 16:00    Skotáková