I.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Šašinková

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Petra Smolíková
______