Logopedický asistent

Mgr. Lenka Polická

telefon: 541 211 944  klapka 26

e-mail: policka@zssirotkova.cz

  • pracuje s dětmi, které mají logopedické obtíže
  • děti si zdokonalují vyjadřovací schopnosti a rozvíjí slovní zásobu