Speciální pedagogové

Mgr. Lenka Polická

telefon: 541 211 944 klapka 26

e-mail: policka@zssirotkova.cz

  • v rámci grafomotoriky je stimulována jemná a hrubá motorika, správné držení těla a úchop psací potřeby
  • pracuje se žáky s poruchami učení v hodinách Speciálního českého jazyka
  • poskytuje konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
  • spolupracuje při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

Mgr. Zuzana Košťálová

tel: +420 541 211 944, klapka 32

e-mail: specialnipedagog _zavináč_ zssirotkova.cz

 

Mgr. Berenika Šenková

tel: +420 541 211 944, klapka 19

e-mail: senkova _zavináč_ zssirotkova.cz