Speciální pedagogové

Mgr. Lenka Polická

telefon: 541 211 944 klapka 26

e-mail: policka@zssirotkova.cz

  • v rámci grafomotoriky je stimulována jemná a hrubá motorika, správné držení těla a úchop psací potřeby
  • pracuje se žáky s poruchami učení v hodinách Speciálního českého jazyka
  • poskytuje konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
  • spolupracuje při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

Mgr. Iva Brucknerová

telefon: 541 211 944 klapka 24

e-mail: brucknerova@zssirotkova.cz

  • pracuje se žáky s poruchami učení v hodinách Speciálního českého jazyka