Speciální pedagogové

Mgr. Zuzana Košťálová

telefon: 541 211 944 klapka 26e-mail: specialnipedagog@zssirotkova.cz

  • pracuje se žáky s poruchami učení v hodinách Speciálního českého jazyka
  • poskytuje konzultace pro rodiče žáků s poruchami učení a chování
  • spolupracuje při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky

Mgr. Lenka Polická

telefon: 541 211 944 klapka 26

e-mail: policka@zssirotkova.cz

  • pracuje se žáky s poruchami učení v hodinách Výběrového semináře českého jazyka
  • v rámci grafomotoriky je stimulována jemná a hrubá motorika, správné držení těla a úchop psací potřeby