Výchovný poradce

Informace o přijímacím řízení

Jak zvládnout přijímací zkoušky – rady a návody

 

ZŘŠ pro ŠPP a výchovný a kariérový poradce

Mgr. Klára Helanová

konzultační hodiny: po předchozí domluvě kdykoliv

telefon:  541 211 944 klapka 13
e-mail: helanova@zssirotkova.cz

 • koordinuje poskytování poradenských služeb ve škole
 • provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku – seznam povolaní dle osobních kódů (RIASEC), pomáhá při vyplňování přihlášek na střední školy, poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ
 • řeší neomluvené a zvýšené absence žáků
 • sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému
 • koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zajišťuje vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů a vede jejich evidenci
 • pečuje o žáky s poruchami učení a chování – pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocuje jejich účinnost
 • pečuje o nadané a talentované žáky – navrhuje další péči o tyto žáky, pomáhá při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro mimořádně nadané žáky
 • spolupracuje s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce
 • v případě potřeby doporučuje konzultace s vhodnými externími odborníky

 

Výchovný poradce

Mgr. Renata Dobšáková

konzultační hodiny: po předchozí domluvě kdykoliv

telefon:  541 211 944 klapka 20
e-mail: dobsakova@zssirotkova.cz

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
 • řeší případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • řeší výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích