listopadové akce

V listopadu proběhla celá řada městských kol soutěží. Ve školním kole Matesa bylo v naší třídě 19 úspěšných řešitelů. Bohužel do městského kola mohl postoupit jen omezený počet účastníků. Ti však skvěle reprezentovali: Alenka Roblíčková 1. místo, Anička Hronová 2. dělené místo a Patrik Košťál 3. dělené místo. Celá třída si zasoutěžila i v Sudoku, v městském kole nás zastupovala Anička Hronová a skončila na krásném druhém místě.  1. prosince proběhlo v Praze celostátní kolo v Logické olympiádě. I tam Anička a Patrik zabodovali.

Patrik Košťál skončil na 34. místě a Anička Hronová na 11. místě. Úspěchy završuje Katka Dvořáková, která bezkonkurenčně zvítězila v městském kole ve šplhu. Všichni úspěční reprezentanti si zasluhují velkou pochvalu.