Tělesná výchova

Pomůcky:
vhodné sportovní oblečení
sálová obuv se světlou podrážkou (NE JARMILKY)
atletická obuv a oblečení na ven (září, říjen, květen, červen)