Akce školy

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

První školní den….jak to u nás probíhalo

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Poslední školní den k nám zavítala vzácná návštěva – ministryně školství Kateřina Valachová

Třída 7.C vyrazila na školu v přírodě

Gate way to space…a stali se z nás kosmonauti – 5.D vyrazila na exkurzy do Letňan

Den Země v podání třídy 5.D

Třída 5.B si nachystala velmi zajímavou akci na konec školního roku – Den zvířat

Každoroční projekt se uskutečnil i letos – Den Země

Trénink s profíky?….ano u nás ve škole – Volejbal Brno

5.B na Švp – Templštýn

5.C na Švp – Ramzová

Třída 8.A vyrazila na školu v přírodě do Beskyd

Třídní výlet 7.D

Atletická hvězda mezi námi

Přírodovědný projekt – Život v korunách stromů

Škola v přírodě třídy 4.A se letos velmi vydařila

Staré Město pod Sněžníkem – místo konání švp třídy 5.D

Další z projektových dnů zachycený objektivem fotoaparátu – Záchrana života

Geocaching v Jedovnicích

Budoucí absolventi naší školy vyrazili na průzkum terénu – „Charbulka“

CVČ Lužánky – návštěva třídy 1.B

Díky Míšovi Svobodovi jsme poznali, že život není stále růžový. Návštěva Kociánky tříd 5.B a 5.D.

Třídní kolektiv 7.C vyrazil k Selesiánům

Den Etikety v podání třídy 7.C

Projektový den věnovaný našim žákům – Den zdraví

Ve škole nám bylo trochu „těsno“ kvůli karanténě…tak jsme vyrazili, třída 5.D, na exkurzi po Brně

Třída 1.B se vydala do VIDA parku

1.A se pobavila při Dni etikety

Návštěva 1.C v Letohrádku Mitrovských

2.B se seznámila s VIDA parkem

Detektivové z naší školy – BIOSKOP

Návštěva lektora z Konga ve 3.A

Třída 3.A si zabruslila s Kometou

Jak jsme si zalyžovali – 5.D na sněhu

1.B si rozdávala vysvědčení

Okřídlení krasavci ve Starém Městě pod Sněžníkem

Hvězda běžeckého lyžování předvedla svoje kvality nedaleko Kunčic

Lyžařský výcvikový kurz v podání tříd 7.B a 7.C

Třída 1.C si upekla vánoční dobrůtky

Jak stolujeme u nás ve třídě:-) – Den etikety – stolování- v 1.C

Projektový den na naší škole – tentokrát jsme se věnovali stolování

Den etikety v 7.D

Den etikety v 5.D

Osmáci na horách

Třída 7.B na programu Vykroč u Selesiánů

Třída 7.B v Jungle Parku

Třída 7.B slaví Vánoce

Vánoční den v 5.C

Hokejový zápas Komety

Mikuláš přišel za námí třída 2.C

Třída 7.D u Selesiánů

Vánoční besídka v 7.D

Sociální program Podané ruce

Vánoční besídka ve třídě 5.D

Třída 4.A navštívila Anthhropos

Andělská třída 4.A

Vánoční den ve třídě 4.B

Třídnická hodina 5.D

Mikulášská nadílka prvňáků a deváťáků

Mikuláš ve třídě 1.C a 3.C

Do třídy 5.D zavítal Mikuláš se svou partou

Novoměstský florbalový pohár

Šplhám, šplháš, šplháme…závody ve šplhu

Vzdělávací a výukový program na hvězdárně

Třída 5.D vyrazila na bojiště – výukový program o 1. světové válce

My v 5.D si zdobíme třídu – vánoční výzdoba

Třída 8.A vyrazila za přírodními vědami na „Jarošku“

Jak se dělá kniha, super akce pro třídy 4.A a 4.B

Třída 7.C vyrazila do světa…a zastavila se u Selesiánů na programu Vykroč

To bylo jedno hezké dopoledne a my jsme vyrazili do vily Tugendhat a fotil pan učitel, David, Nella a Ema

Halloween v 5.C

Mikroskopy v akci

Třída 3.A vyrazila do brněnské ZOO

Adaptační výlet třídy 5.C

Adaptační výlet třídy 5.D

 

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Proběhl první Yo-yo contest ZŠ Sirotkova.

Jan Budař přijel pobesedovat s dětmi a přečíst jim kousek svého díla.

Třída 6.B si vysvědčení rozdala na parníku

Prvňáčky do školy vítají a pasují jejich větší kamarádi.

Třeťáky do hodin AJ přivítala sama English queen

Třída 6.C se s novými žáky sblížila na adaptačním kurzu

Rovněž třída 6.D si adaptační kurz velmi užila.

Prvňáci si s deváťáky pořádně zařádili na Helloweenském karnevalu

Sedmáci se vydali na dějepisnou exkurzi do Litomyšle.

Vybrané týmy žáků ZŠ Sirotkova soutěžily v ZOO Brno na Dni přírodních věd, kde naši školu skvěle reprezentovaly.

Sportovní klub Kometa Brno uspořádal Ekologický den s Kometou, kterého se zúčastnili i naši žáci.

Žáci třídy 3.B zjistili, jaké cennosti a starožitnosti se často skrývají i tam, kde je nečekáme.

Žáci sedmých ročníků pravidelně absolvují prožitkové lekce v Salesiánském středisku Vykroč, zaměřené na upevnění vztahů v kolektivu a lepší poznání druhých i sebe sama.

Mezi hezké tradice patří jistě společná oslava Dne díkůvzdání žáků devátých ročníků a jejich učitelů.

Před Vánocemi mnozí rodiče uvítali možnost se na Adventních dílničkách správně vánočně naladit.

Žáci 3.B pod vedením své paní učitelky nakoupili, uvařili i snědli.

Jaká byla vánoční nálada v ZŠ Sirotkova? Podívejte se sami…