Fyzika

Ročník: 6.
Učebnice: (zajišťuje škola)
doc.RNDr. Kolářová, PaedDr. Bohuněk: Fyzika pro 6. roč. ZŠ; PROMETHEUS 9811292
PaedDr. Bohuněk: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ – 1. díl; SPN Praha
Sešity: 560
Ročník: 7.
Učebnice: (zajišťuje škola)
doc.RNDr. Kolářová, PaedDr. Bohuněk: Fyzika pro 7. roč. ZŠ; PROMETHEUS 9811293
PaedDr. Bohuněk: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ – 1. díl; SPN Praha
PaedDr. Bohuněk: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ – 2. díl; SPN Praha
Sešity: 560
Ročník: 8.
Učebnice: (zajišťuje škola)
doc.RNDr. Kolářová, PaedDr. Bohuněk: Fyzika pro 8. roč. ZŠ; PROMETHEUS 9811294
PaedDr. Bohuněk: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ – 3. díl; SPN Praha
Sešity: 440
Ročník: 9.
Učebnice: (zajišťuje škola)
RNDr Macháček: Fyzika 9, 1. díl; PROMETHEUS 9611207
RNDr Macháček: Fyzika 9, 2. díl; PROMETHEUS 9611207
PaedDr. Bohuněk: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ – 3. díl; SPN Praha
Sešity: 440