Zeměpis

Ročník: 6.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Zeměpis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia, FRAUS
Sešity: 440, žáci pí. uč. Ondrákové sešit A4 ve tvrdých deskách

(minimum 100 listů)

Další pomůcky: školní atlas (vlastní, popř. zapůjčuje škola)
Ročník: 7.
Učebnice: (zajišťuje škola)

Zeměpis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia, FRAUS

Sešity: 440, žáci pí. uč. Ondrákové sešit A4 ve tvrdých deskách(minimum 100 listů)
Další pomůcky: školní atlas (vlastní, popř. zapůjčuje škola)
Ročník: 8.
Učebnice: (zajišťuje škola)Zeměpis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia, FRAUS
Sešity: 440, žáci pí. uč. Ondrákové sešit A4 ve tvrdých deskách(minimum 100 listů)
Další pomůcky: školní atlas (vlastní, popř. zapůjčuje škola)
Ročník: 9.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Česká republika, SPN
Sešity: 440
Další pomůcky: Atlas ČR (zapůjčený školou)