Úspěšnost na SŠ

Úroveň naší školy koresponduje s výsledky našich žáků u přijímacích zkoušek na střední školy.

Z matematických 5. tříd se v loňském školním roce hlásilo 35 žáků na osmiletá gymnázia, přijato jich bylo 22 (úspěšnost 63%). Na šestiletá gymnázie se ze všech sedmých tříd hlásilo celkem 25 a přijato bylo 16 žáků (úspěšnost 64%), z toho z matematických tříd se hlásilo 21 a přijato bylo 15 žáků, což je nevídaná úspěšnost 71%. Celkem 67 žáků 9. tříd si zvolilo obory s maturitou, pouze jeden žák odešel na SOU bez maturity. Na gymnázia odešlo 83% žáků matematických tříd. Pouze 5 žáků matematických tříd si zvolilo jinou střední školu s maturitou. Z matematických tříd byla úspěšnost přijetí na gymnázia 100%.

V letošním školním roce jsme všechny tři 5. třídy vedli jako běžné. Z 5. tříd se na víceletá gymnázia hlásilo celkem 32 žáků, přijato bylo (v tuto chvíli, prozatím bez výsledků odvolacích řízení) 14 žáků, (úspěšnost 44%). Na šestiletá gymnázia se ze všech sedmých tříd hlásilo celkem 33 žáků, přijato bylo 20 žáků (úspěšnost 61%), z toho z matematických tříd se hlásilo 18 a přijato bylo 12 žáků (úspěšnost 66%).

Ocenění společnosti Scio