Přírodopis

Ročník: 6.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Vladimír Černík, Vítězslav Bičík, Zdeněk Martinec: Přírodopis 1; SPN 2002
Sešity: 460 (440)

Pomůcky: lepidlo, nůžky

Ročník: 7.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Vladimír Černík a kol.: Přírodopis pro 7. ročník ZŠ; SPN 2003
Sešity: 460 (440)

Pomůcky: lepidlo, nůžky

Ročník: 8.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Černík V., Martinec Z.: Přírodopis 1 – Zoologie – 1.část; SPN 1995
Černík V., Bičík V.: Přírodopis 3- Biologie člověka; SPN 1998
Sešity: 460

Pomůcky: lepidlo, nůžky

Ročník: 9.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Černík V., Bičík V.: Přírodopis 3- Biologie člověka; SPN 1998
Černík V., Martinec Z.: Přírodopis 4 – Mineralogie a geologie; SPN 1998
Sešity: 460

Pomůcky: lepidlo, nůžky