Matematické třídy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO M TŘÍD pro školní rok 2024/25

Výběrové řízení do M tříd je vyhodnoceno

K výběrovému řízení do matematických tříd se v letošním roce přihlásilo celkem 185 uchazečů z brněnských i mimobrněnských škol a 53 žáků ZŠ Sirotkova.

 • do 5M tříd se hlásilo 123 uchazečů, řízení se zúčastnilo 121 žáků
 • do 6M tříd se hlásilo 111 uchazečů, řízení se zúčastnilo 72 žáků

Těší nás váš zájem a velice si vážíme vaší důvěry v kvalitu vzdělávání v ZŠ Sirotkova. Bohužel samozřejmě nemůžeme uspokojit všechny zájemce o studium u nás.

Do pátých matematických tříd jsme dle výsledků výběrového řízení přijali 48 uchazečů, ze kterých vytvoříme dvě matematické třídy po 24 žácích. Do šestých matematických tříd na základně výsledků výběrového řízení doplňujeme 16 žáků.

Seznam všech účastníků výběrového řízení s uvedením výsledku řízení, účastníci jsou řazeni dle registračního čísla:
5M cizí
6M všichni

Kritéria pro přijímání uchazečů:

 • 5M – výsledek v testu z matematiky a logiky, pomocné kritérium (při shodě bodů) – účast v okresních a vyšších kolech M soutěží (zejména Miniolympiáda a Matematický klokan)
 • 6M – celkový počet bodů v testu matematiky, logiky a čtenářské gramotnosti, pomocná kritéria (při shodě bodů) – počet bodů v M části, účast v okresních a vyšších kolech M soutěží

Žáci v matematických třídách:

 • pronikají do jednotlivých témat mnohem hlouběji,
 • učí se rychlejším tempem, a to i v jiných předmětech
 • pracují v menším kolektivu než v běžných třídách, což umožňuje
 • individuální přístup
 • matematiku vyučují učitelé se vzděláním pro výuku na středních školách
 • systematicky připravují žáky k přijímacím zkouškám na gymnázia
 • Žáci se pravidelně účastní matematických soutěží – mezinárodní matematické soutěže Klokan, Matematické olympiády a Pythagoriády
 • škola sama pořádá dvě brněnské matematické soutěže, a to Miniolympiádu 4. tříd a Pythagoriádu 8. tříd, organizujeme také městské kolo v Sudoku
 • rozšířená výuka ICT

Ukázky přijímacích testů z minulých let:
 

Přijímací test z roku 2023 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2023
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2023

Přijímací test z roku 2022 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2022
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2022

Přijímací test z roku 2021 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2021
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2021

Přijímací test z roku 2020 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2020
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2020

Přijímací test z roku 2019 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2019
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2019

Přijímací test z roku 2018 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2018
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2018

Přijímací test z roku 2017 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2017
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2017

Přijímací test z roku 2016 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2016
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2016

Přijímací test z roku 2015 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2015
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2015

Přijímací test z roku 2014 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2014
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2014

Přijímací test z roku 2013 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Přijímací test z roku 2012 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2012

Přijímací test z roku 2011 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2011

Přijímací test z roku 2010 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2010