Matematické třídy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO M TŘÍD pro školní rok 2023/24

Kritéria pro přijímání uchazečů:

 • 5M – výsledek v testu z matematiky a logiky, pomocné kritérium (při shodě bodů) – účast v okresních a vyšších kolech M soutěží (zejména Miniolympiáda a Matematický klokan)
 • 6M – celkový počet bodů v testu matematiky, logiky a čtenářské gramotnosti, pomocná kritéria (při shodě bodů) – počet bodů v M části, účast v okresních a vyšších kolech M soutěží

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Výslednice 5M

výslednice 6M         VÝSLEDNICE BYLA OPRAVENA! omlouváme se, v údajích uvedených včera došlo při řazení údajů k posunutí některých řádků a tím k uvedení nesprávných údajů u některých uchazečů. Na seznam přijatých tato chyba neměla vliv. Děkujeme za pochopení.

 

Uchazeče najdete pod jeho registračním číslem (na pozvánce). U každého uchazeče je uveden počet bodů (u 6M i dílčí body z části matematika a čtenářská gramotnost) a rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče rozesíláme dnes a zítra poštou, rozhodnutí o nepřijetí budeme rozesílat pouze emailem. Pokud jste mezi přijatými a nemáte nadále zájem o přestup, prosím informujte nás, ať potěšíme další zájemce. Děkujeme.

Je-li vaše dítě na pozici náhradníka vyčkejte prosím, pokud se uvolní místo před ním, zavoláme vám automaticky sami. Odvolání proti nepřijetí se při přestupu mezi ZŠ nepodává.

Do pátých ani šestých běžných tříd prozatím nedobíráme žádné zájemce, děkujeme za pochopení.

Práci svého dítěte si můžete přijít prohlédnout příští týden v úterý 30. května od 9 do 16 hodin nebo ve čtvrtek 1. června od 9 do 16 hodin v kanceláři školy. Přijatí uchazeči tak mohou učinit během první třídní schůzky 12. června.

 

Žáci v matematických třídách:

 • pronikají do jednotlivých témat mnohem hlouběji,
 • učí se rychlejším tempem, a to i v jiných předmětech
 • pracují v menším kolektivu než v běžných třídách, což umožňuje
 • individuální přístup
 • matematiku vyučují učitelé se vzděláním pro výuku na středních školách
 • systematicky připravují žáky k přijímacím zkouškám na gymnázia
 • Žáci se pravidelně účastní matematických soutěží – mezinárodní matematické soutěže Klokan, Matematické olympiády a Pythagoriády
 • škola sama pořádá dvě brněnské matematické soutěže, a to Miniolympiádu 4. tříd a Pythagoriádu 8. tříd, organizujeme také městské kolo v Sudoku
 • rozšířená výuka ICT

Ukázky přijímacích testů z minulých let:
 

Přijímací test z roku 2022 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2022
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2022

Přijímací test z roku 2021 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2021
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2021

Přijímací test z roku 2020 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2020
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2020

Přijímací test z roku 2019 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2019
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2019

Přijímací test z roku 2018 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2018
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2018

Přijímací test z roku 2017 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2017
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2017

Přijímací test z roku 2016 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2016
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2016

Přijímací test z roku 2015 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2015
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2015

Přijímací test z roku 2014 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2014
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2014

Přijímací test z roku 2013 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Přijímací test z roku 2012 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2012

Přijímací test z roku 2011 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2011

Přijímací test z roku 2010 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2010