Matematické třídy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO M TŘÍD pro školní rok 2023/24

Výběrové řízení do M tříd proběhne 16. května v dopoledních hodinách.

Přihlášky do M tříd můžete podávat od 2. dubna, a to v elektronické podobě. On-line formulář pro přihlášení najdete zde (bude přístupný po Velikonocích). 

Kritéria pro přijímání uchazečů:

 • 5M – výsledek v testu z matematiky a logiky, pomocné kritérium (při shodě bodů) – účast v okresních a vyšších kolech M soutěží (zejména Miniolympiáda a Matematický klokan)
 • 6M – celkový počet bodů v testu matematiky, logiky a čtenářské gramotnosti, pomocná kritéria (při shodě bodů) – počet bodů v M části, účast v okresních a vyšších kolech M soutěží

Žáci v matematických třídách:

 • pronikají do jednotlivých témat mnohem hlouběji,
 • učí se rychlejším tempem, a to i v jiných předmětech
 • pracují v menším kolektivu než v běžných třídách, což umožňuje
 • individuální přístup
 • matematiku vyučují učitelé se vzděláním pro výuku na středních školách
 • systematicky připravují žáky k přijímacím zkouškám na gymnázia
 • Žáci se pravidelně účastní matematických soutěží – mezinárodní matematické soutěže Klokan, Matematické olympiády a Pythagoriády
 • škola sama pořádá dvě brněnské matematické soutěže, a to Miniolympiádu 4. tříd a Pythagoriádu 8. tříd, organizujeme také městské kolo v Sudoku
 • rozšířená výuka ICT

Ukázky přijímacích testů z minulých let:
 

Přijímací test z roku 2022 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2022
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2022

Přijímací test z roku 2021 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2021
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2021

Přijímací test z roku 2020 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2020
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2020

Přijímací test z roku 2019 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2019
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2019

Přijímací test z roku 2018 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2018
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2018

Přijímací test z roku 2017 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2017
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2017

Přijímací test z roku 2016 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2016
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2016

Přijímací test z roku 2015 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2015
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2015

Přijímací test z roku 2014 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 6.M tříd 2014
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2014

Přijímací test z roku 2013 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:

Přijímací test z roku 2012 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2012

Přijímací test z roku 2011 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2011

Přijímací test z roku 2010 si můžete stáhnout ve formátu PDF zde:
Test z výběrového řízení do 5.M tříd 2010