Projekt s gym. Kpt. Jaroše

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraj – projekt

Od října 2013 se naše škola jako partner účastní projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji, jehož nositelem je Gymnázium třídy Kpt. Jaroše 14.
Naši žáci se účastní projektových dnů na tomto brněnském gymnáziu. Středoškolští učitelé připravují projektové dny na téma Voda, Vzduch, Člověk a Země, které jsou určeny jednotlivým ročníkům základní školy. Úkoly, které žáci plní, je podněcují k tvořivému myšlení, logickému uvažování a vidění souvislostí při řešení problémů. Žáci si zdokonalují svou manuální zručnost při přípravě preparátů a pokusů a učí se prezentovat svá pozorování a závěry.