Projekt se SPŠCH Brno II

Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ – projekt

Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání ve výuce žáků ZŠ přírodovědného předmětu (chemie), zatraktivnit výuku chemie prostřednictvím přednášek a praktické výuky v laboratořích Střední průmyslové školy chemické, seznámit žáky ZŠ s riziky neopatrného nakládání s chemickými látkami a s bezpečností provádění chemických pokusů, zlepšit podmínky ve výuce chemie vytvořením nových interaktivních výukových a zároveň i metodických materiálů (DVD, soubor pracovních listů) s cílem podpořit interaktivní a praktickou výuku chemie na ZŠ, podpořit výměnu praktických a odborných zkušeností mezi ZŠ, SŠ a subjekty působící v tomto oboru prostřednictvím realizace exkurzí. Projekt má však i širší dopad – posílení zodpovědnosti za své zdraví, ochrana zdraví žáků, prevence vzniku úrazů, podpora udržitelného rozvoje a ochrany ŽP.