Zápis do 1. tříd

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Termín zapisu:

pátek 12. 4. 2019 od 13:00 do 19:00 hod.

sobota 13. 4. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese:

https://zapisdozs.brno.cz (elektronické zapisování zájemců o přijetí bude spuštěno 1. 3. 2019).

Na stejné adrese si musíte zarezervovat konkrétní čas, ve kterém se k zápisu dostavíte.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem, prokáže se občanským průkazem a rodným listem dítěte. Se sebou přinese vytištěnou žádost o přijetí (případně žádost o odklad školní docházky – ke stažení na výše uvedené adrese).

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve čtvrtek 21.3. od 8:00 do 16:00 hod.

 

Směrnice pro přijímání žáků do 1. tříd – smernice pro prijeti

 

Vážení rodiče,

v čase do zahájení povinné školní docházky můžete svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji tím, že jej povedete v oblastech, ve kterých byla při zápisu zjištěna nižší úroveň školní připravenosti. Jako návod vám mohou sloužit níže uvedená doporučení a také tzv. Desatero pro rodiče (ke stažení na stránkách MŠMT – https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku).

Jak můžete pomoci svým dětem:

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.