Zápis do 1. tříd

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Zápis do 1. tříd se uskuteční v termínu:

pátek 12. 4. 2024 od 13.00 do 19.00 hod.
sobota 13. 4. 2024 od 8.00 do 12.00 hod.

– použijte, prosím, hlavní vchod z ulice Sirotkovy

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků (vezměte své ratolesti se sebou) se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 8.00 do 16.00 hod.

Směrnice pro přijímání žáků do 1. tříd – směrnice pro přijetí

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU?

• k zápisu je třeba přinést žádost o přijetí, která se podává elektronicky, a to na webu (provoz bude spuštěn v průběhu března 2024) Magistrátu města Brna www.zapisdozs.brno.cz ,
(kde číslo pojištěnce je RČ dítěte bez lomítka)

• na stejné adrese bude spuštěn registrační systém, ve kterém si prosím zarezervujte konkrétní čas vašeho zápisu

• k zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, vytištěnou žádostí o přijetí z výše uvedeného webu MMB, občanským průkazem a rodným listem dítěte

• v případě, že budete žádat o odklad začátku školní docházky, je třeba k zápisu přinést (popř. při zápisu vyplnit) žádost o odklad (taktéž ke stažení na stránkách MMB). Aby mohl být odklad vyřízen, musí být žádost doplněna dvěma doporučeními – pedagogické poradny a odborného (dětského) lékaře. Pokud bude žádost o odklad neúplná, bude s Vámi zastaveno správní řízení do doby, než budou potřebná potvrzení do školy doručena. I když v době zápisu nebudete mít potřebné dokumenty vyřízeny, informujte prosím školu, že o odkladu uvažujete. Žádáme rodiče nespádových dětí, aby žádost o odklad podávali výhradně na své spádové škole.

• ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat tři první třídy, v jedné z nich se bude matematika vyučovat metodou prof. Hejného

Vážení rodiče,

v čase do zahájení povinné školní docházky můžete svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji tím, že jej povedete v oblastech, ve kterých byla při zápisu zjištěna nižší úroveň školní připravenosti. Jako návod vám mohou sloužit níže uvedená doporučení a také tzv. Desatero pro rodiče (ke stažení na stránkách MŠMT – https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku).

Jak můžete pomoci svým dětem:

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

<!–