Matematika

Jednotlivé pracovní sešity na základě potřeby jednotlivých vyučujících budou hromadně objednávány naší školou.

Ročník: 5.
Sešity:
1x 440, 1x 520, cvičný sešit – libovolný
Další pomůcky: pravoúhlý trojúhelník, kružítko, rovnoramenný trojúhelník s ryskou, pentelka,  guma, nůžky, lepidlo, pastelky
Ročník: 6.
Sešity:
1x 440,1x 520, cvičný sešit – libovolný
Další pomůcky: pravoúhlý trojúhelník, úhloměr, kružítko, rovnoramenný trojúhelník s ryskou, pentelka,  guma, nůžky, lepidlo, pastelky
Ročník: 7.
Sešity:
1x 440, 1x 520, cvičný sešit – libovolný
Další pomůcky: pravoúhlý trojúhelník, úhloměr, kružítko, rovnoramenný trojúhelník s ryskou, pentelka,  guma, nůžky, lepidlo, pastelky
Ročník: 8.
Sešity:
1x 440, 1x 520, cvičný sešit – libovolný
Další pomůcky: pravoúhlý trojúhelník, úhloměr, kružítko, rovnoramenný trojúhelník s ryskou, pentelka,  guma, nůžky, lepidlo, pastelky
Ročník: 9.
Sešity:
1x 440, 1 x 520, cvičný sešit – libovolný
Další pomůcky: pravoúhlý trojúhelník, úhloměr, kružítko, rovnoramenný trojúhelník s ryskou, pentelka, guma, nůžky, lepidlo, pastelky