Český jazyk

Ročník: 5.
Učebnice: (zajišťuje škola)
H.Chýlová a kol.: ČESKÝ JAZYK učebnice pro 5.ročník, Nová škola
A. Měchurová a kol.: ČÍTANKA pro 5.ročník základní školy, Fortuna Praha
Sešity:
český jazyk – 564
literární výchova – 544
písemné práce – 524
Ročník: 6.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Krauzová, Z. a kol. – Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia, Fraus 2006
Lederbuchová, L.,Stehlíková, M. – Čítanka pro 6. ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia
Sešity:
český jazyk – 564
literární výchova – 544
písemné práce – 524
Ročník: 7.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Krauzová, Z. a kol. – Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia, Fraus 2006
Lederbuchová, L.,Stehlíková, M. – Čítanka pro 7. ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia
Sešity:
český jazyk – 564
literární výchova – 544
písemné práce – 524
Ročník: 8.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Krauzová, Z. a kol. – Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia, Fraus 2006
Lederbuchová, L.,Stehlíková, M. – Čítanka pro 8. ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia
Sešity:
český jazyk – 564
literární výchova – 544
písemné práce – 524
Ročník: 9.
Učebnice: (zajišťuje škola)
Krauzová, Z. a kol. – Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletého gymnázia, Fraus 2006
Lederbuchová, L.,Stehlíková, M. – Čítanka pro 9. ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia
Sešity:
český jazyk – 564
literární výchova – 544
písemné práce – 524