Tělesná výchova, 5.A, 8.C, školní rok 2017/2018

 

limity

 

Přehled požadavků a hodnocení v rámci Tv pro třídu 5.A ve školním roce 2017/2018

Žáci budou hodnoceni na základě získaných výsledků (výkonostní tabulky jsou nastaveny úměrně věků žáků) v jednotlivých disciplínách a rovněž se do hodnocení projeví aktivita, nasazení a přístup z jednotlivých vyučovacích hodin.

1.čtvrtletí

 1. sprint na 50 m –
 2. skok přes švihadlo, motorický test –
 3. sprint na 60 m, SOV –
 4. běh na 1000 m, SOV –
 5. sportovní hry (HČJ) –

2.čtvrtletí

 1. gymnastické názvosloví –
 2. skok z místa, motorický test –
 3. rychlostní test, motorický test –
 4. T – běh, SOV –
 5. hluboký ohnutý předklon, SOV –
 6. sportovní hry (HČJ) –

3.čtvrtletí

 1. akrobacie –
 2. celostní motorický test, motorický test –
 3. leh – sed, motorický test –
 4. basketbal, SOV –
 5. skok z místa , SOV –
 6. sportovní hry (HČJ) –

4.čtvrtletí

 1. skok daleký –
 2. hod kriketovým míčkem –
 3. hluboký ohnutý předklon, motorický test –
 4. leh – sed,  SOV –
 5. postoj čápa,  SOV –
 6. sportovní hry (HČJ) –

………………………………………………………………………………………………………………………….

Přehled požadavků a hodnocení v rámci Tv pro třídu 8.C ve školním roce 2017/2018

Žáci budou hodnoceni na základě získaných výsledků (výkonostní tabulky jsou nastaveny úměrně věků žáků) v jednotlivých disciplínách a rovněž se do hodnocení projeví aktivita, nasazení a přístup z jednotlivých vyučovacích hodin.

1.čtvrtletí

 1. sprint na 60 m –
 2. běh na 800 m –
 3. skok přes švihadlo, motorický test –
 4. sprint na 60 m, SOV –
 5. běh na 1000 m, SOV –
 6. T – běh, SOV –

2.čtvrtletí

 1. gymnastické názvosloví –
 2. akrobacie –
 3. skok z místa, motorický test –
 4. leh – sed, motorický test –
 5. postoj čápa, SOV –
 6. hluboký ohnutý předklon, SOV –

3.čtvrtletí

 1. akrobacie –
 2. rychlostní test, motorický test –
 3. leh-sed, SOV –
 4. basketbal, SOV –
 5. trojskok , SOV –

4.čtvrtletí

 1. běh na 1500 m – 
 2. skok daleký –
 3. hod kriketovým míčkem –
 4. celostní motorický test, motorický test –
 5. hluboký ohnutý předklon, motorický test –

………………………………………………………………………………………………………………………….

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ – SOV