Časový harmonogram roku

Termíny prázdnin:         podzimní 26. – 28. 10. 2022

                                        vánoční 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

                                        pololetní 3. 2. 2023

                                        jarní 13.–19. 3. 2023

                                        velikonoční 6.-10. 4. 2023

Pedagogické rady:        30. 8. 2022

                                        14. 11. 2022                 23. 1. 2023

                                        17. 4. 2023                   26. 6. 2023

Třídní schůzky:              5. 9. 2021     

 (17.00 – 18.00)               9. 1. 2023 (pro třídy, jedoucí na LVK, zimní ŠVP)

                                        24. 4. 2023

Hovorové hodiny:         31. 10. 2022                 16. 1. 2023

(14.30 – 18.00)                20. 3. 2023                  12. 6. 2023

Dny otevřených dveří:   19. 10. 2022               15. 12. 2022

(8.00 – 14.00)                    7. 3. 2023                  15. 5. 2023

               – pro budoucí prvňáčky                   23. 3. 2023 (8.00 – 16.00)

               – pro zájemce o matem. třídy          3. 5. 2023 (14.00 – 17.00)

Zápis do 1. tříd:                          14. a 15. 4. 2023

Výběrové řízení do M tříd:         17. 5. 2023

LVK + zimní ŠVP:                        8. – 13. 1. 2023 (třída 8.B)

                                                   21. – 28. 1. 2023 / 28. 1. – 3. 2. 2023 (7. ročník)

Výběrový lyžařský kurz Tauplitz:   26. – 30. 3. 2023

ŠVP druhý stupeň:                          22.-26. 5. 2023 nebo 5.-9. 6. 2023