V.D

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Cejpková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Řezáčová

____________________________________________________________________________________________________________

28.2.2020

Představení v divadle Radost

13.11.2019

Preventivní program „Kyberšikana“