V.D

Třídní učitel: RNDr.Jana Nechvátalová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Vladimíra Pechánková
Rozvrh třídy