Aktuality

3. DEN V RAKOUSKU

Ve středu byli účastníci zájezdu do Rakouska na návštěvě na víceletém gymnáziu ve Voelkermrktu. Byli jsme po skupinách na hodinách informatiky, využití digitálních technologií, němčiny, slovenštiny, biologie, zeměpisu, hudební a výtvarné výchovy. Bylo to moc příjemné.
Odpoledne jsme navštívili krasovou soutěsku Tschepparschlucht. Lezli jsme po schodech, žebříčcích a mostech.
Po návratu jsme se vykoupali na koupališti a večer se účastnili grilpárty na hokejovém hřišti.

ŠVP POSLEDNÍ MÍLE

Zdravíme jistě odpočinuté rodiče ze školy v přírodě z Poslední míle. Je nám spolu
hezky a počasí nám přeje. Máme v nohách tisíc mil, v hlavách spoustu zážitků a
v srdci vzpomínky.
paní učitelky Bára, Katka a Berenika a vychovatelky Verča a Šárka

2. den v Rakousku

Úterý bylo pro účastníky zájezdu do Rakouska sportovně laděné. Dopoledne jsme hráli tenis, lozili po horolezecké stěně nebo byli ve fitness.
Odpoledne jsme strávili v nádherném lanové centru a prohlédli si okolí Klagenfurtu z rozhledny Pyramidenkogel. Jízda skluzavkou z vrcholu rozhledny dolů byl příjemný bonus.

ZÁJEZD DO RAKOUSKA

Účastníci zájezdu si ve Vídni prohlédli schönbrunnskou ZOO a pak v pořádku dorazili na místo pobytu do Korutan do Eisenkappelu. Večer se ještě hrál fotbal.

Příjezd 3. B na školu v přírodě

V pořádku jsme dorazili do penzionu Vrchovina. Cestou jsme navštívili ZOO koutek v Novém městě na Moravě.

Kandidátní listina

K A N D I D Á T N Í   L I S T I N A do voleb do Školské rady konaných dne 27. června 2024 (od 16 do 18 hodin) ke stažení ZDE.

Studenti ZŠ Sirotkova zachraňují svět

 

Žáci devátých ročníků v předmětech technické práce a praktické činnosti pod taktovkou učitele Viléma Riedela konstruují hmyzí hotely. Tím napomáhají navyšování počtu hmyzu. Na první dobrou to sice nezní nikterak působivě – hmyzu se doma (a často i ve škole) chceme spíš zbavit. Bez něj by ale neměl kdo opylovat rostliny, které jsou pro nás i celé ekosystémy životně důležité. Nepřítomnost opylovačů by mohla vést zcela bez nadsázky ke zkáze (Shivanna, 2020; Persson et al., 2023).

Environmetální problém úbytku hmyzu v posledních letech pozorujeme i laickým okem. Rostlin závislých na opylovačích je nespočet, opylovačů ale ubývá. Opylení hmyzem můžeme odborně označit jako entomogamii, neboli hmyzosnubnost (Benvenuti & Mazzoncini, 2021). V hlavní roli se tu nejčastěji představuje hmyz z řádu blanokřídlých – včely medonosné, čmeláci nebo včely samotářky přistávají na květech s cílem najít sladkou odměnu v podobě nektaru. Jako vedlejší efekt této hostiny se podílí na opylení květu. Pylové zrno se při něm dostane na bliznu, kde následně dojde k oplození a vzniku semen, například v plodu jablka. Pokud se hmyz na květ nedostaví, zůstane květ takzvaně na ocet. Neopylený a neoplozený později zaniká (Proctor & Yeo, 1973; Pitts-Singer & James, 2008). Nejde ale jen o jeden květ. Odborníci možnost úbytku opylovačů spojují s 6. velkým vymíráním, které by se dotklo všech živých organismů (Shivanna, 2020). Výstavbou hmyzích hotelů tak studenti kromě jiných zachraňují i sami sebe. Děkujeme!

 

Literární exkurze do Babiččina údolí

Ve čtvrtek 4. června 2024 se žáci 8. A, C a D vydali na nevšední exkurzi do Babiččina údolí, malebné krajiny poznamenané životem a dílem Boženy Němcové.

Navštívili Muzeum Boženy Němcové a Barunčinu školu v České Skalici, kde se ponořili do života a tvorby slavné autorky a prohlédli si expozice věnované jejímu dílu i životu. Dále zámek v Ratibořicích a prošli naučnou stezkou kolem Starého bělidla až k Viktorčinu splavu.

Tento výlet se stal pro žáky nevšedním doplněním výuky literatury.

ŠVP kOPÁNKY

Piráti z 3.A sbírají perly jak o život a my Vás všechny zdravíme z Kopánek.

2.A zdraví ze ŠVP Kopánky