Aktuality

Vyhodnocení 3. úkolu školní dějepisné soutěže

Celoškolní dějepisná soutěž pokračuje dalšími úkoly. Třetího úkolu s názvem „České hrady“ se zúčastnilo celkem 83 žáků z 1. i 2. stupně, 40 řešitelů odpovědělo na všechny otázky zcela správně a jako odměnu za úsilí získává jedničku do předmětu dějepis. Těšíme se, že se s úspěšnými řešiteli i dalšími zájemci setkáme v dalším kole. Zadání, které odkazuje na významné výročí konce 2. světové války, je již umístěno na nástěnce dějepisu.

ukončení karantény

Dnem 9.4. končí karanténní opatření zavedená v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění v ZŠ Sirotkova. Od 10.4.2015 se třída 5.D vrací do normálního režimu bez omezení. Děkujeme všem, žákům, rodičům, učitelům, provozním pracovníkům i ostatním, kterých se karanténní opatření týkala za trpělivost, podporu a spolupráci.

Matematický klokan kat. Cvrček

Doplňujeme ještě celkovou výslednici MATEMATICKÉHO KLOKANA o kategorii Cvrček.

7.C – návštěva salesiánského střediska

Třída 7.C se v pátek 10.4 zúčastní programu v salesiánském středisku. Program potrvá po dobu čtyř vyučovacíh hodin. Pátá a šestá vyučovací hodina bude beze změny.

Organizace MO – městské kolo

Pro jistotu a přehlednost přinášíme drobnou rekapitulaci:

reprezentanti 6. ročníku – sraz 8.00 u vrátnice, s sebou přezuvky, psací a rýsovací potřeby, tabulky (místo konání ZŠ Kotlářská)

reprezentanti 7. ročníku – příchod do školy 8.30, rozpis soutěžících s umístěním do tříd bude u vrátnice

reprezentanti 8. ročníku – sraz 7.45 u vrátnice, s sebou 2 lístky na MHD, přezuvky, psací a rýsovací potřeby, tabulky (místo konání Gymnázium T. Novákové)

Pedagogický doprovod na soutěž je zajištěn. Každý soutěžící, který bude chtít odejít po ukončení soutěže sám domů, musí donést písemný souhlas rodičů.

Hodně zdaru!

7.C jde na výstavu

Ve čtvrtek 9.4. jdou žáci 7. C na výstavu „Korunovační klenoty“. Výstavou, která se koná v letohrádku Mitrovských, nás provede profesionální průvodce, který nás seznámí nejen s historií klenotů, ale přiblíží nám i dobu panování Karla IV.. Odchod od školy ve 12.30, návrat kolem 14.30.

8.C,B jdou na Špilberk

Ve středu 8.4. žáci 8.C a 8. B (kteří se neúčastní matematické soutěže) jdou na Špilberk, kde je pro ně připraven program „Žalář národů“ k dějinám 19. století, jimiž se nyní ve výuce dějepisu zabýváme. Vstupné 40 Kč, s sebou 2 jízdenky, sraz v 8.00 před vchodem do školy (ulice Šeránkova).

Den zdraví

Den zdraví se vydařil, všichni byli nadšeni a spokojeni, každý se dozvěděl něco nového. Největší úspěch měla stanoviště zaměřená na resuscitaci a obvazovou techniku. Velké poděkování patří i vybraným žákům 8.ročníku, kteří se stali na jedno dopoledne učiteli předávajícími vědomosti a dovednosti mladším spolužákům a v neposlední řadě úžasně pomáhali s organizací celého projektu. Fotogarafie k nahlédnutí ZDE

Makoso

Pro chytré hlavičky z 1. až 4. tříd přinášíme průběžné pořadí Makosa po 3. kole. Boj je to neskutečný, každý bodík bude hrát roli. Takže makáme dál, průběžné výsledky. Vše o Makosu najdete tady – https://www.zssirotkova.cz/wordpress/?page_id=8286

OLga krumlová – krajské kolo MO

Perfektní výsledku dosáhla naše Olga. V krajském kole matematické olympiády kategorie Z9 vybojovala úžasné 6. místo a stala se tak úspěšnou řešitelkou. Olgo, velká gratulace a děkujeme za vzornou reprezentaci!!! Výsledková listina k nahlédnutí zde.