Aktuality

SPORTOVEC ROKU

A už je to tu zase!!!!!! Po velmi úspěšném minulém ročníku škola opět vyhlašuje soutěž o nejlepšího sportovce školy 2016/2017. Soutěžit se bude stejně jako loni, dívky a chlapci zvlášť ve dvou kategoriích – 6.+7. ročník a 8.+9. ročník. v osmi disciplínách v průběhu celého roku. Těšit se můžete na vynikající sportovní výkony, pestrou paletu soutěží, uznání a velmi hodnotné ceny.

Přihlášky do soutěže nejpozději do 23.9. 2016 v kabinetě Tv u paní učitelky Ondrákové.

Podrobnosti na nástěnkách a na webu školy : O škole – šk. rok 2016/2017 – sportovec roku

Platby na začátku školního roku

Vzhledem ke zvýšenému počtu plateb na začátku školního roku prosíme, abyste věnovali pozornost číslu účtu a variabilnímu symbolu vaší platby.
Pro úhradu stravného používejte prosím výhradně účet školní jídelny 43-9558680237/0100 a přidělený variabilní symbol.
Pro úhradu ostatních plateb (platba za pracovní sešity a nadstandardní pomůcky, platby za kroužky, platba za školní družinu, platby za akce školy a další) používejte účet školy 32630621/0100.

Variabilní symbol pro úhradu pracovních sešitů najdete v přiloženém souboru.

Velice děkujeme za dodržování výše uvedených pokynů, ušetříte nám dohledávání plateb.

ŠVP Studnice 4.C

Fotogalerie ze skvělé školy v přírodě bývalé 4.C máte k nahlédnutí https://burtila.rajce.idnes.cz/SVP_Studnice_4.C_2015_16/.

1

Fotokoutek bývalé 3.B

Fotokoutek bývalé 3.B ze závěru školního roku https://burtila.rajce.idnes.cz/Fotokoutek_3.B_2015_16/

20160628_082549

Svět na dlani – změna dne konání!!!

SVĚT NA DLANI – 4.ročníky

Pondělí 13-13.50 hod, učebna Spec.ped (podkroví), Mgr. Zuzana Košťálová.

V kroužku Svět na dlani bude, jako minulý rok, každá hodina jinak tematicky zaměřená. Žáci se dozví zajímavosti z oblasti přírody, vědy, techniky a světa kolem nás.
Zúročí své vědomosti, naučí se naslouchat a diskutovat. Prostřednictvím kvízů, křížovek a doplňovaček v závěru hodin se naučí zapamatovat si a vypíchnout podstatu sdělených informací. Rozšíří si své znalosti v debatě a využijí svoji slovní zásobu.

Organizace začátku školního roku

První školní den budou mít všichni žáci jednu vyučovací hodinu. Prvňáčci budou končit po slavnostním zhájení školního roku (kolem 9. hod.). Obědy budou vydávány od 10.30 do 12.30 hod.
V pátek 2.9. budou mít prvňáčci dvě, žáci 2.-4. ročníku čtyři a ostatní pět vyučovacích hodin se svým třídním učitelem.
Od pondělí 5.9. se žáci 1. ročníku učí 3 vyučovací hodiny a ostaní již podle platného rozvrhu.
Od 1.9. každý den plynule navazuje na výuku na I. stupni školní družina.

Parkování pro rodiče první den školy

Máme zprávu především pro rodiče prvňáčků, kteří jsou srdečně zváni do třídy na první školní den. Výuka bude probíhat od 8.00 do 9.00 hod. Rodiče mohou zaparkovat na ulici Králova, kde bude ten den blokové čištění. Zákaz stání platí však až od 10.00 hod. Je s městskou policií domluveno, že do skončení výuky mohou rodiče parkovat právě na této ulici.

Informace pro rodiče k dopravě kolem školy

Po roce oprav byla otevřena ulice Minská, rušíme tedy původní doporučení rodičům, jak ke škole přijíždět autem. Z důvodu úzkých ulic v okolí školy a problematického vyhýbání protijedoucích vozidel máme pro rodiče po zkušenostech z minulých let následující doporučení:
– pro příjezd ke škole z ulice Minská a odjezd směr Bystrc: Králova-Sirotkova nebo Šeránkova-Jelínkova
– pro příjezd ke škole z ulice Minská a odjezd do centra: Králova-Sirotkova-Mučednicka
– pro příjezd ke škole z ulice Minská a odjezd směrem na Kraví horu: Králova-Sirotkova-Mučednická
– pro příjezd z Kraví hory a odjezd směr Bystrc: Mučednická-Tolstého-Králova-Sirotkova-Jelínkova
– pro příjezd z Kraví hory a odjezd směrem do centra: Mučednická-Tolstého-Králova-Sirotkova-Mučednická
– pro příjezd z Kraví hory a odjezd zpět na Kraví horu: Mučednická-Tolstého-Králova-Sirotkova-Mučednická
Doporučení prosím dodržujte především v časech 7.30-8.05 hod., dále před druhou a po třetí hodině odpoledne. Dodržováním doporučení zvýšíte bezpečnost žáků a zároveň pomůžete klidnému průběhu dopravy, který všem ušetří spoustu času a také nervů.
V žádném případě se prosím netočte na křižovatce Sirotkova-Králova ani do ní necouvejte.
Pokud budete chtít doprovodit Vaše dítě do budovy školy, využijte krátkodobé parkovací stání na ulici Sirotkova a na ulici Šeránkova nebo pohledejte volné parkovací místo v okolních ulicích. Nenechávejte prosím auta stát před vchodem na ulici Sirotkova.

doprava

Pracovní nabídka

PŘIJMEME PRACOVNICI DO VÝDEJNY OBĚDŮ NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK. 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED. INFORMACE U HOSPODÁŘKY ŠKOLY

Elektronické přihlašování do kroužků

Do vypsaných školních kroužků se můžete přihlašovat od 26.8.. Hledáme ještě termíny pro kroužky Angličtina hrou, Španělština a některé externí kroužky.
Do kroužků ŠD: se bude možné zapisovat až 1.9. od 14:00 hodin (z důvodů rozdělení zátěže).
Děkujeme za pochopení