Aktuality

Pěvecká soutěž Kosáček

Ve čtvrtek se u nás na škole konala pěvecká soutěž Kosáček, které se zúčastnilo hojné množství děvčat i chlapců. Podmínkou bylo zazpívat lidovou a umělou píseň. Mezi sebou soupeřili žáci vždy ze stejného ročníku. Touto formou bychom chtěli především pogratulovat vítězům a také poděkovat všem účinkujícím za účast a velmi vydařená vystoupení.

Umístění:

1. ROČNÍK

1. Anna Báborská (1.A)

2. Anna Hetmerová (1.A)

3. Václav Liška (1.B)

2. ROČNÍK

1. Ondřej Michalica (2.A)

2. Lukáš Juránek (2.A)

3. Leontýna Pokorná (2.B)

3. ROČNÍK

1. Markéta Tučová (3.C)

2. Annika Roberts (3.B)

3. Adam Humpolík (3.C)

4. ROČNÍK

1. Alexandra Herodesová (4.C)

2. Elen Janáčková (4.B)

3. Jana Zobačová (4.A)

5. ROČNÍK

1. Vendula Svobodová (5.A)

2. Ondřej Hemzal (5.C)

3. Dominik Tlustoš (5.D)

Život v lese

Den otevřených dveří pro budoucí M třídy

Zveme všechny zájemce o studium v pátých a šestých matematických třídách na den otevřených dveří v naší škole. Mezi 14 a 17 hodinou se vám budou věnovat naši žáci devátých M tříd, provedou vás po škole, podělí se o své zkušenosti a zážitky z let strávených v ZŠ Sirotkova. Dále budete mít příležitost prohlédnout si učebnice, pracovní sešity a další metodické materiály používané ve výuce, bohatou sbírku pomůcek, přispívajících k názornosti výuky i on-line zdroje a aplikace využívané ve výuce matematiky.
K vidění budou také pomůcky pro výuku informatiky, zejména robotiky – programovatelní roboti, prostředí pro výuku a další. K dispozici budou vyučující matematiky a informatiky, kteří rádi zodpoví všechny případné dotazy.

Těšíme se na vás
Komise matematiky

PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ

Ve středu 26.4.2023 proběhl celoškolní projektový DEN ZEMĚ. Žáci 7.,8. a 9. tříd přichystali stanoviště s přírodovědnou tématikou pro spolužáky z 1., 5. a 6.ročníku.

Sedmáci s páťáky strávili dopoledne ve Wilsonově lese, osmáci s šesťáky na Kraví hoře, prvňáci s deváťáky využili budovu školy .
Prvňáčci pod vedením svých deváťáků objevovali kouzla přírodních barviv, zasoutěžili si v netradičních hrách, poznávali předměty podle hmatu, vyrobili si na památku náramky a zkoušeli správně třídit odpad.
Páťáci se seznamovali s účinky léčivých i jedovatých rostlin, třídili odpad, poznávali stromy a určovali druhy bezobratlých a stopy zvířat.
Šesťáci zkoušeli základy první pomoci, zastavovali krvácení, rozpoznávali příznaky infarktu, podle otisků prstů hledali pachatele trestných činů a připomněli si zásady třídění odpadu.

I přes organizační náročnost celé akce, chválíme žáky jakým způsobem se zhostili svých úkolů.

Fotogalerie ZDE.

Den Země – 3.B

Den Země jsme s 3.B oslavili výrobou plakátů, zopakovali jsme si třídění odpadu a po týmech si vyrobili maskoty: „Plasťáka“, „Papíráka“, “ Textiláka“ a “ Sklárňáka“. Vzali jsme je na procházku, po cestě posbírali a následně roztřídili všechny odpadky. Okolí školy máme zase na chvíli čisté.

Den Země na Kraví hoře – 4.A, 4.C

Žáci 4.A a 4.C oslavili v pátek 21. 4. Den Země na Kraví hoře. Luštilo se, řešilo se, běhalo se, tvořilo se a k tomu všemu nám svítilo sluníčko. Výstupem společného učení byl skupinový plakát, jehož součástí bylo mj. i přání pro Zemi. Přejeme ti, naše milá planeto, samé hodné lidi a už teď se těšíme na další společnou akci. Paní učitelky Bára a Katka

Seznam žáků přijatých do budoucích prvních tříd ve školním roce 2023 \ 2024

Vážení rodiče, seznam žáků přijatých k zahájení školní docházky v ZŠ Sirotkova ve školním roce 2023 / 2024 najdete na stránkách www.zapisdozs.brno.cz nebo ZDE v přiloženém dokumentu.

Miniolympiáda

Minulý týden 20.4.2023 se u nás ve škole konalo okresní kolo v miniolympiádě 4.tříd. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. Ti co se umístili na prvním až třetím místě mají u nás diplom a cenu. Vyzvednutí je možné od 3.5.2023, kdy se u nás koná den otevřených dveří pro zájemce o matematické třídy, od 14 do 17 hodin. Další dny kdykoli v kanceláři školy.

Výsledkovou listinu naleznete ZDE.

Noc s Andersenem

V pátek odpoledne ožily chodby naší školy. Dorazili druháčci, aby prožili pohádkovou Noc s Andersenem. Děti měly za úkol zachránit Ferdu mravence. Plnily nejrůznější úkoly, čekalo je fyzicky náročné stanoviště, musely ukázat svou bystrost a důvtip. Odvahu prokázaly na stezce odvahy. A jít v noci po temných chodbách školy chtělo opravdu kuráž.
Po dobrodružném nocování v tělocvičnách nás ráno čekala snídaně, po které jsme doufali v kouzlo. A vydařilo se!!

MOZ9 krajské kolo

Na gymnáziu Vídeňská se 28.3.2023 konalo krajské kolo v matematické olympiádě žáků 9. tříd. Žáci Jan Urválek, Jan Procházka, Vítězslav Čejka, Michaela Eichnerová, Richard Kašík a Matyáš Svoboda se stali, ve velké konkurenci gymnázií, úspěšnými řešiteli. Super, krásný výsledek, všem moc gratulujeme.

Výsledková listina k nahlédnutí ZDE.