Aktuality

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se konají v pondělí 5. května od 17.00 do 18.00 hodin. Dozvíte se zejména informace o školách v přírodě a výletech.

Třídní schůzky tříd 6.A, 6.B a 6.D se konají o týden později, tj. 12. května v 17.00 hodin.

Zároveň budeme 5.5. mezi 16.00 a 19.00 prodávat výrobky našich žáků, výtěžek věnujeme dvěma handicapovaným holčičkám ze Žabovřesk na zakoupení kompenzačních pomůcek. Připojte se k naší snaze pomoci.

charita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testování IQ podruhé

Pokud jste chtěli nechat otestovat svou chytrou hlavičku, ale nestihli jste dnešní testovací termín nemusíte zoufat. Dodatečný termín testování je dohodnut na středu 14. května ve 12.00 hodin. Zájemci se opět přihlásí přes internet a přijdou si k ZŘŠ pro přihlášku a souhlas s testováním. Prosím přihlaste se do pondělí 12.5. 12.00. hodin.

Den Země 4. B

Den Země slavili naši čtvrťáci prací. Pod vedením zkušených zahradníků děti zasadily čtyři javory a šestnáct tavolníků na ulici Vychodilova v Žabovřeskách.  Svoje teoretické přírodovědné znalosti si žáci ověřili v praxi. Pracovali pilně a se zájmem.

Tato zdařilá akce se uskutečnila také díky podpoře pana starosty ing. Tyralíka a paní ing. Kučerové z odboru životního prostředí. Tímto  jim chceme poděkovat a těšíme se na další spolupráci.

1P4250079

Čtvrťáci na Hrad !

V pondělí 28. 4. 2014 pojedou žáci čtvrtých ročníků na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Sraz ve škole je ráno v 7:10. Plánovaný návrat je kolem šesté hodiny večer.

O případném zdržení /např. komplikace na dálnici …../ budou děti informovat rodiče pomocí svých mobilů.  Zpráva bude také uveřejněna v Aktualitách na školním webu.

Rodiče se též mohou  informovat na telefonním čísle 541 211 945. Popřejme dětem mnoho úžasných zážitků a nových poznatků.

 

Džungle po nohama

Ve středu 30.4.2014 vybraní žáci 6.A a 6.B vyrazí do školského zařízení environmentálního vzdělávání Lipka v obci Krásensko na Drahanské vrchovině, zúčastní se jednodenního projektového dne s názvem DŽUNGLE POD NOHAMA. Budeme poznávat bezobratlé pomocí přímého kontaktu. Naučíme se je hledat, poznávat a budeme studovat jejich biotopové vazby. Obyčejní a všudypřítomní i vzácní a mizející bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen dobře dívat!
Odjezd od školy bude v 8.00h a návrat ke škole plánujeme na 15.00h. S sebou svačinu a pití na celý den.

Cambridge exams – registrace

Cambridge exams

Vážení rodiče, oficiální zkoušky YLE Cambridge exams (3.-8.třída) proběhnou dne 9.6.2014, máte-li zájem, aby vaše dítě absolvovalo oficiální zkoušku je nutné se nejpozději do 28.4.2014 zaregistrovat, buď osobně nebo mailem u Mgr. Michal Kříže krizm@zssirotkova.cz (uveďte celé jméno a třídu), a zároveň uhradit částku za tuto zkoušku, a to tak, aby byla platba připsána na účet školy nejpozději do 2.5.2014 (č.ú. 32630621/0100 VS 44+R.Č před lomítkem). Termín pro zkoušku KET (9.třída) je následující – termín zkoušky 14.6.2014, termín registrace a platby 9.5.2014.V případě pozdní registrace nebo platby nebude možné zkoušku ve stanoveném termínu absolvovat. Ceny jednotlivých zkoušek – Starters (3.a 4.třída) 990Kč, Movers (5. a 6.třída) 1190Kč, Flyers (7. a 8.třída) 1290Kč, KET (9.třída) 2340Kč

Anglická soutěž English Jungle

Na  I. stupni naší školy se uskutečnila soutěž English Jungle, která se skládala ze dvou částí: písemné a ústní. Děkujeme všem soutěžícím a blahopřejeme vítězům.

Výsledky školního kola:

Kategorie  3. třídy

  1. místo Tadeáš Knappe
  2. místo Roman Melnikov
  3. místo Emma Hubatková

Kategorie 4. třídy

  1. místo Kristýna Čáslavská
  2. místo Kristýna Malocco
  3. místo Tereza Letzelová

 

Den Země 3.B a 3.C

P1010961 P1011035

V rámci oslav Dne Země se zúčastnily třídy 3.B a 3.C terénní akce v Oboře Holedná. Počasí nám přálo, divoké zvěře jsme se nebáli, učili jsme se tiše chovat v přírodě, poznávat rostliny i zvířata, třídit odpad  a odnesli jsme si spoustu zážitků! Fotografie z průběhu akce si můžete prohlédnout zde: https://burtila.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_3.B_C_Obora_Holedna%2C_2014/

 

Výsledky soutěže v jazykolamech

Finále v  soutěži  „Jazykolamy nám jazyk nezlomí aneb zlom si svůj jazykolam“ dopadlo parádně! Žáci-finalisté se museli poprat s velmi náročnými jazykolamy jako například: Vylije-li Livie litr lihu, lifruje-li ho do Libye?               A to 4 krát po sobě a správně. 

Finalisté 1. kategorie

Finalisté 1. kategorie

 

Výsledky:

1. kategorie (1. třída)

1. Rozárka Slavíčková

2. Anička Cvrkalová

3. Tomáš Pakosta

 

2. kategorie (2.+3. třída)

1. Michal Doležal

2. Anička Stejskalová, Honza Prchal

3. Karla Nesňalová

 

3. kategorie (4. třída)

1. Nikola Milošicová

2. Patricie Přinesdomů

3. Vojta Marek, Kristýna Čáslavská

 

4. kategorie (5.+6. třída)

1. Václav Janáček

2. Tereza Divácká

3. Karolína Holá, Agáta Kuncová

 

5. kategorie (7.+8. třída)

1. Natálie Neradílková

2. Zuzana Markesová

3. Adéla Mottlová

 

6. kategorie (9. třída)

1. David Šikula

 

 

 

Den Země – středa 23.4.

Ve středu 23.4. pořádá ZŠ Sirotkova pro žáky 5.-9. tříd Den Země. V oboře Holedná je pro žáky připraveno 9 stanovišť s přírodovědnou, ekologickou a zeměpisnou tématikou. Žáci si tento den přinesou: jídlo a pití na celé dopoledne, sportovní obuv a oděv, pláštěnku, psací potřeby, 2 jízdenky na MHD. Sraz jednotlivých tříd u školy mezi 7:30 a 8:30 (viz. přiložený rozpis), návrat jednotlivých skupin ke škole mezi 13.30 a 14.30 hodin. Výdej stravy bude tento den prodloužen.