Aktuality

Brněnský dráček

Skvělého výsledku dosáhlo družstvo naší školy ve vědomostní soutěži Brněnský dráček. Loňský 1. ročník soutěže jsme s přehledem vyhráli, letos se v daleko větší konkurenci naši žáci opět neztratili a o pouhý bod jim unikla obhajoba prvenství. Tématem letošní soutěže byly „Osobnosti města Brna“. Velká gratulace a poděkování letí ke Kristýně Čáslavské a Vojtovi Markovi (5.D), Natce Novické a Teovi Šponerovi (4.B) a Beátě Kocourové s Julií Malotovou (3.A).

Nová organizace dopravy

Na konci minulého týdne zrealizoval Odbor dopravy MMB námi navrhované změny v organizaci dopravy kolem školy. Tyto změny se týkají ulic Sirotkova a Šeránkova. Ulice Sirotkova je nyní jednosměrná od ulice Králova k ulici Jelínkova. Na její pravé straně za vchodem do školy vznikla 3 parkovací místa s omezenou dobou stání určená k vyložení nebo naložení našich žáků. Na ulici Šeránkova byla vytvořena také tři parkovací místa se stejnými pravidly parkování. Žádáme rodiče, aby dodržovali maximální dobu stání na těchto místech.

Jsme první školou v městě Brně, kde se tento parkovací systém zkouší.

Pětiboj OVOV

Naše škola se včera 2.10. zúčastnila brněnského kola pětiboje všestrannosti Olympijských vítězů. Naše družstvo se umístilo na krásném 8. místě. Ráda bych vyzdvihla výkony, které podala EMMA KELAROVÁ, která skončila ve své kategorii na 1. MÍSTĚ A KAROLÍNA HOLÁ, na 3. místě. Děti se setkaly s významnými osobnostmi českého sportu, jako například se Šárkou Kašpárkovou, Hanou Horákovou, Ivanou Večeřovou a dalšími, odnesly si autogramy a zúčastnily se pěkného doprovodného programu.Za reprezentaci děkujeme těmto žákům Šimon Brabec, Šimon Burget, Ondřej Hlavoň, Matěj Procházka, Kristýna Jansová, Tereza Diakovová.

Novinky v dopravě v okolí školy

Upozorňujeme rodiče na nové dopravní značení a organizaci dopravy na ulici Sirotkově. Ulice je od 2.10. jednosměrná ve směru od ulice Králova, po pravé straně jsou první 3 místa vyhrazena ke krátkodobému stání a jsou určena primárně pro rodiče žáků, kteří vezou, případně vyzvedávají dítě do/ze školy. Prosíme, abyste co nejvíce využívali pro zastavení tato vyhrazená místa a nezajížděli na chodník před hlavním vchodem do budovy ani nezastavovali ve zúžené části při vjezdu do ulice Sirotkova. Děkujeme za pochopení a spolupráci, věříme, že tato opatření přispějí k větší bezpečnosti a také plynulosti provozu v okolí školy.

Fyzikální projekty

Ročníkový projekt – 6.ročník

Měření teploty

Úkolem je provádět měření teploty vzduchu venku u Vašeho bydliště. Měření budete provádět

vždy ve stejnou dobu alespoň 2 x týdně po dobu leden- únor. Naměřené hodnoty zapíšete do

tabulky a po ukončení měření zanesete do grafu.. Projekt bude taktéž obsahovat teoretickou

část pojednávací o měření teploty.

Termín odevzdání – první hodina fyziky v dubnu.

Ročníkový projekt – 7.ročník

Těžiště

Úkolem je vytvořit závěsný dekorativní systém, využívající polohy těžiště. Podrobnější

návod najdete, pokud zadáte do vyhledávače google : mobil calder (obrázky) Zde načerpáte

inspiraci.

Termín odevzdání – první hodina fyziky v dubnu.

Ročníkový projekt – 8.ročník

Gyroskop

Úkolem je vytvořit / vyrobit gyroskopický setrvačník ( v ideálním případě s vodorovnou osou

otáčení).

Projekt bude taktéž obsahovat teoretickou část pojednávací o využití měření teploty.

Termín odevzdání – první hodina fyziky v dubnu.

Ročníkový projekt – 9.ročník

Co je ve filmech špatně?

Úkolem je poukázat na chyby, kterých se dopustí umělci ve svých dílech. Chybou rozumíme

fakt, který z pohledu fyzikálního nemůže nastat.

Promítnete, tedy pasáž filmu a objasníte kde je chyba a proč

Termín odevzdání – první hodina fyziky v květnu.

PLatba obědů na říjen 2014

Prosíme, rodiče o kontrolu plateb obědů na měsíc říjen 2014 (nastavení INKASNÍCH plateb v bance).  Platbu prověďte do konce tohoto týdne tj. 3. 10. 2014. Děkujeme

Cyklistické naděje na naší škole

Poslední slunnou středu jsme se žáky, kteří navštěvují volitelný předmět Pohybovou výchovu vyjeli na kolech k brněnské přehradě a vrátili se přes Kníničky a medlánecké letiště do školy. Musím všechny účastníky moc pochválit, protože nelehkou trasu zvládli zcela bez problémů.

20140910_111919

 

Jak trávíme přestávky

Podívejte se, jak vypadají přestávky v první třídě, kde jsou přítomni i deváťáci. Moc se nám líbí, jak žáci nejvyššího ročníku přistupují ke spolupráci s našimi nejmenšími.

20140912_095757

Změna v systému vyzvedávání dětí ze školní družiny

Vážení rodiče,
vzhledem k opakovaným připomínkám, které se týkají bezpečného vyzvedávání dětí ze školní družiny, dochází od 1. října 2014 k následující změně:
V době od 11.40 do 16.15 hod. bude u vchodu z ulice Šeránkovy stálá služba z řad pracovníků školy, která zajistí osobní předání dětí zákonným zástupcům žáka (popř. pověřeným osobám). Pro dospělé osoby vyzvedávající žáky nadále platí nahlášení jména přes zvonky jednotlivých oddělení, dítě bude z oddělení odesláno do šatny a následně předáno pověřenou osobou východem z ulice Šeránkovy. Před vchodem budou umístěny lavičky, kde mohou rodiče na své děti čekat. Pokud potřebujete cokoliv projednat s vyučujícími, použijte hlavní vchod z ulice Sirotkovy a nahlaste svoji návštěvu na vrátnici školy.
Od 16.15 hod. platí stávající systém, děti jsou soustředěny do nejbližší učebny (3.C) a po zazvonění budete vpuštěni za účelem osobního převzetí dítěte v učebně.
Prosíme rodiče, aby pro vyzvedávání dětí ze školní družiny využívali výhradně vchod z ulice Šeránkovy, vchod na Sirotkově bude od 16.00 hod. uzamčen.
Věříme, že při respektování nově stanovených pravidel společně zajistíme vyšší bezpečnost při vyzvedávání dětí a zamezíme tím možnosti pohybu cizích osob v budově školy.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Nové telefonní kontakty do školní družiny a na vrátnici školy

Každé oddělení školní družiny bylo vybaveno mobilním telefonem pro případ mimořádné potřeby kontaktování paní vychovatelky. Čísla jsou uvedena na stránkách ŠD v sekci „kabinet ŠD“. Využívejte prosím tyto kontakty skutečně jen v naléhavých případech, aby zbytečně nedocházelo k narušování výchovné práce našich vychovatelek.
Stejně tak byla zavedena možnost volání přímo na vrátnici školy, a to na tel. číslo: 602 206 537. Tento kontakt slouží pro případné vzkazy rodičů žákům či vyučujícím.