Aktuality

Mimořádné třídní schůzky 1. – 4. tříd

Zveme rodiče žáků 1. – 4. roč. k účasti na mimořádných třídních schůzkách, které se uskuteční v rámci hovorových hodin 3. listopadu od 17.00 hod. Hlavním programem schůzek bude seznámení rodičů s novými opatřeními, které by měly vést k větší bezpečnosti dětí při příchodu a odchodu z budovy školy.
Věříme, že se mimořádné schůzky zúčastníte v dostatečném počtu a při respektování nově stanovených pravidel společně s námi pomůžete větší bezpečnost dětí zajistit.

Vyhodnocení 1. úkolu školní dějepisné soutěže

První úkol celoškolní dějepisné soutěže nesl název „Přezdívky českých panovníků“. Do řešení se zapojilo celkem 49 žáků z prvního i druhého stupně. Úspěšných řešitelů bylo 41, budou odměněni jedničkou do předmětu. Soutěž bude pokračovat dalším úkolem zveřejněným na dějepisné nástěnce. Těšíme se, že se opět žáci se zájmem zapojí.

Poděkování za knihy do knihovny

Rádi bychom poděkovali všem dárcům za mnohdy cenné kousky, které věnují školní knihovně. V těchto dnech probíhá zapisování všech knih do přírůstkové knihy knihovny, označení knih a rozdělení do sekcí a také nákup knih, které by děti v knihovně chtěly mít a od dárců se nám nesešly. Zároveň probíhá úprava interiéru knihovny. Otevření knihovny předpokládáme v polovině měsíce listopadu. O slavnostním otevření vás budeme informovat.

Projektový den – Finanční gramotnost

Všem žákům 8. a 9. ročníků i všem rodičům a zájemcům o jinou formu matematiky připomínáme konání projektového dne uspořádaného sekcí matematiky na ZŠ Sirotkova, který se uskuteční dne 7.11. 2014 na téma Finanční gramotnost . V jednotlivých vybraných učebnách se žáci rozdělení do skupinek podrobí krátkému teoretickému výkladu na dané téma ( např. úvěry, hypotéky, platební karty….apod.) a poté vyzkouší nově nabyté informace v praxi. Věříme v přínos této akce a těšíme se na spolupráci s vámi.

Mateso – školní kolo matematické soutěže

V tomto týdnu se konalo v úterý dne 22.10. 2014 školní kolo známé matematické soutěže MATESO pro žáky 5. tříd. Z celkového počtu 77 účastníků se stalo úspěšnými řešiteli 53 žáků. Toto číslo si zaslouží velkou pozornost pochvalu za skvělé matematické výkony. Jelikož poslední postupové místo obsadilo hned několik žáků, ve čtvrtek se konal závěrečný rozstřel. Postupující z rozstřelu jsou Anna Hronová, Petr Bílek a Patrik Košťál. Celkově tedy postupují do kola městského z 1. místa Robličková Alena, z 2. místa – Klofandová Veronika a Kuželová Magdalena a ze 3. místa postupující z rozstřelu. Všem postupujícím budeme držet palce a všem účastník kola školního děkujeme za příkladnou účast. Celkové výsledky najdete zde.

Logická olympiáda – školní kolo

Po vyhodnocení výsledků všech vyplněných elektronických testů domácího kola Logické olympiády můžeme gratulovat všem postupujícím v kategorii A – Kristýna Čáslavská, Ondřej Gryc, Kryštof Hanzal, Anna Hronová, Patrik Košťál, Pavel Kučera, Vojtěch Marek, Marek Přibyl i v kategorii B – Hana Cejpková, Sabina Eichnerová, Kristýna Jansová, Helena Říhová . Všem žákům děkujeme za účast a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v kole krajském, které se bude konat 7.11. 2014 na gymnáziu Matyáše Lercha.. Pedagogický dohled  v rámci přesunu na soutěž a zpět bude zajištěn školou. Nezapomeňte si s sebou vzít vyplněný formulář pro možnost účasti v krajském kole. Seznam všech účastníků krajského kola naleznete zde: kategorie Akategorie B. Celkové výsledky našich žáků v kole školním: kategorie Akategorie B.

Projekt tablety do škol

Naše škola je zapojena do projektu EU „Tablety do škol“. V probíhající části projetu se budou učitelé školit, jak tablety efektivně využívat ve výuce. V rámci projektu zveřejňujeme Výzvu k podání nabídek k zadávacímu řízení na dodávku tabletů a vybavení pro tento projekt s názvem „VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ POMOCÍ TABLETU“, reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0005.
Zadávací lhůta končí dne 5. 11. 2014 v 10:00 hodin.
V případě zájmu nás kontaktujte na adrese uvedené ve výzvě a poté vám bude obratem zaslána zadávací dokumentace.

Prázdniny

Zaměstnanci školy přejí žákům příjemné podzimní prázdniny. Do školy se nastupuje ve čtvrtek 30.10.2014.

Volba obědů na 30. 10. 2014

Prosíme, o volbu obědů na 30. 10. 2014 do dnešní 12 hodiny, pak posíláme přesné stavy do kuchyně na nám. Svornosti a nebude možnost změny. Děkujeme za pochopení.

Volby do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Sirotkova 36 vyhlašuje volby do školské rady, které se budou konat v pondělí 24. 11. 2014. Bližší informace v přiloženém dokumentu.