Aktuality

Matematické MASO

A máme tu další matematickou soutěž. Název netradiční, ale účast již je tradiční. Soutěž, ve které žáci ze základních škol porovnají své znalosti se studenty z nižších gymnázií.

Reprezentovat nás budou dva týmy ve složení

č.  1: Přibyl Marek, Přibyl Michal, Martykán Jan a Tajovský Matěj

č. 2 : Rubáš Arnošt, Večeřák Tadeáš, Šťastný Petr a Tajovský Šimon

Soutěž se bude konat 6.11. 2018 v budově Gymnázia Matyáše Lercha od 8.00 do 12.45 h. Přejeme jim zdárný průběh soutěže a co nejlepší umístění.

Logická olympiáda výsledky

Přinášíme výsledky základního kola, které jsou opravdu vynikající. Všichni uvedení postupují do krajského kola, které se koná 2.11.2018  v posluchárně 114 budovy A11 Univerzitního kampusu Bohunice.

Časy soutěže – kategorie A – 8.00 – 10.45 h, kategorie B – 10.30 – 13.15.

Postupující:

kategorie A: Jarý Filip(5.C) , Tomáš Havel(5.C), Leatitia Chevalier(5.D) a Michaela Eichnerová(5.D)

kategorie B: Michal Přibyl(6.D), Alexandr Bráblík(7.C), Petr Šťastný( 8.B), Matěj Tajovský (8.C), Lenka Urbanová (8.C), Marek Přibyl(9.C) a Arnošt Rubáš (9.C).

Všem postupujícím gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy  a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018

Pořadí v letošním kole Přírodovědného klokana v kategorii KADET je následující:

1. M. Jansová         IX.A

2 . M. Novotný  VIII.C,  F. Prostějovský IX.A, T. Večeřák IX.C

3. M. Přibyl            IX.C

Úplné pořadí si můžete prohlédnout ZDE: klokan_kadet_2018

DEN PŘÍRODNÍCH VĚD – 3.místo

Den přírodních věd v ZOO Brno se vydařil po všech stránkách. Počasí bylo nádherné a hlavně jedno z našich soutěžních družstev vybojovalo v konkurenci víceletých gymnázií úžasné 3.místo. Družstvu ve složení Auer, Tešnarová a Borkovec gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

S příchodem paní učitelky Evy Šolcové (4.A) se nám rozrostl tým aktivně sportujících zaměstnanců školy. Jste srdečně zváni k účasti na běžeckém závodě (tentokrát pro sportovce od 15 let výše), který se uskuteční příští neděli 21.10. v Rajhradě, jehož spoluorganizátorkou paní učitelka je. Bližší info získáte na www.indiansky-beh.cz
Na jaře se můžeme všichni těšit na závod konaný ve Wilsonově lese, který je určen pro všechny věkové kategorie.
Stejně aktivně je paní učitelka angažována v lyžařském klubu Ski Žabiny, který každý čtvrtek trénuje v naší nově postavené tělocvičně. Pro zájemce od 6 let jsou dveře otevřené…

DEN PŘÍRODNÍCH VĚD

Den přírodních věd je akce, kterou pravidelně pořádá Zoo Brno ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou, Brno. Jedná se o akci pro podporu výuky přírodních věd určenou žákům druhého stupně ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.
Letos jsme sestavili tři družstva z řad žáků 8. a 9. ročníku a tři družstva z řad žáků 6. a 7. ročníku. Zasoutěžit si jdeme 10. a 11.10.2018 do Zoo Brno. Naše týmy čekají soutěže v pozornosti, ale i znalosti přírodních věd budou důležité.
Studenti SPŠCh si na několika stanovištích připravili krátké prezentace a programy o vybraných přírodních vědách (zoologie, botanika, matematika…). U každého stanoviště prověří znalosti žáků otázky různých obtížností k dané přírodní vědě.
Našim reprezentantům držíme palce.

Logická olympiáda

Jedná se o soutěž, která je pořádána Mensou České republiky. Přihlásit se mohou všichni žáci naší školy, a to do konce září. Základní kolo proběhne pro

kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  ve dnech 1. – 7. října 2018
kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2018.

Nejlepší ze základních kol postoupí do krajského kola, a opět ti nejlepší do finále, které se uskuteční v listopadu v Míčovně Pražského hradu.Máte chuť porovnat své znalosti s ostatními? Neváhejte a přihlašte se.

Odjezd na dějepisnou exkurzi 18.9.2018

Upřesnění pro účastníky dějepisné exkurze do Strážnice dne 18.9.2018. Odjezd autobusu je v 8.15 od Kounicových kolejí (zastávka MHD).

Variabilní symbol vašeho dítěte

Vážení rodiče, v informačním systému (IS) Edookit v položce Platba nově najdete informaci o variabilním symbolu přiděleném vašemu dítěti na celou dobu jeho školní docházky do ZŠ SIrotkova. Tento VS je stejný, jako VS školní jídelny, který jste doposud používali. Prosíme, používejte jej pro všechny platby škole (kroužky, pomůcky, školy v přírodě i další akce). 
Rozlišení za co platba přichází provedete přidáním prefixu před VS vašeho dítěte. Prefix je tvořen dvěma či třemi čísly a bude vám sdělen u každé platby (např. u kroužků je zaslán automaticky jako součást potvrzujícího emailu).
V současné době vývojáři IS Edookit intenzivně pracují na širším využití modulu platby, abyste přes IS byli vždy informování o všech platbách, které vám byly školou předepsány i o stavu jejich zpracování bankou školy.
Jakékoliv dotazy ohledně plateb vám ochotně zodpoví třídní učitelé či vedení školy na prvních třídních schůzkách (10.9.). 
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný start nového školního roku.
Vedení školy

Začátek školního roku

První den mají všichni žáci pouze jednu hodinu. Žákům I. stupně na výuku navazuje družina. Obědy se vydávají od 11.00 do 12.00 hod.

Zveme rodiče prvňáčků první den do tříd.

Druhý den je ve třídách třídní učitel (4 hodiny ve 2.-4. ročníku, 5 hodin v 5.-9. ročníku). Prvnáčci mají 2 hodiny.

Od středy se učí dle platného rozvrhu (1. třídy mají 3 hodiny).

Pokud rodičům nových žáků dosud nedorazila emailová zpráva s adresou informačního systému Edookit a přihlašovacími údaji informujte prosím o této skutečnosti vedení školy (přímo či prostřednictvím třídního učitele), přihlašovací údaje zkontrolujeme a obratem zašleme.