ZŠ Sirotkova » Aktuality

Aktuality

Rozvrhy 5.-9. tříd pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci,

abyste mohli začít plánovat mimoškolní aktivity v novém školním roce, přinášíme vám rozvrhy tříd pro školní rok 2020/21. Nevěnujte prosím pozornost učebnám, zatím nejsou přiděleny. V rozvrzích může během přípravného týdne a prvního týdne v září dojít ještě k drobným změnám a úpravám. Svůj rozvrh včetně zařazení do skupin pro výuku půlených předmětů a včetně přidělených učeben najdete od posledního týdne měsíce srpna přímo v Edookitu.
Rozvrhy prvního stupně (1.-4. třídy) připraví třídní učitelky v posledním týdnu srpna. Stejně tak bude v posledním týdnu měsíce srpna zveřejněna nabídka kroužků.

Přejeme krásnou druhou polovinu prázdnin, hodně sluníčka, zábavy a skvělých zážitků. Těšíme se na vás v září…

Vaši učitelé

Uřední dny sekretariátu školy během prázdnin

 

Úřední dny sekretariátu pro rodiče a žáky jsou v době prázdnin v pondělí a ve středu (po předchozí telefonické domluvě – tel. 541 211 944) od 9.00 do 14.00 hod.

výsledky výběrového řízení do 6M tříd

Zveřejňujeme výslednici všech žáků, kteří se výběrového řízení zúčastnili. Ve výslednici najdete počet bodů za matematickou část, počet bodů za část čtenářská gramotnost, body celkem, percentil (kolik procent žáků dopadlo v testu hůře než uchazeč). Žáci jsou řazeni podle registračního čísla.

Ke dnešnímu dni (pátek 26.6.) doplňujeme zatím do budoucích 6. tříd 10 nejúspěšnějších žáků. Předpokládáme, že ještě v příštím týdnu budeme vědět o dalších volných místech, budeme oslovovat náhradníky v pořadí, v jakém jsou uvedeni ve výslednici. 

Do běžných tříd zatím z kapacitních důvodů nemáme žádné volné místo. Děkujeme za pochopení. 

Rodiče nově přijatých žáků z jiných škol prosíme, aby si s námi emailem (cvrkalova@zssirotkova.cz) domluvili schůzku, na které vyřídíme veškeré formality nutné k přestupu. Děkujeme.

První třídní schůzka budoucích šestých matematických tříd se uskuteční v samém závěru prázdnin, a to 31 . 8. v odpoledních hodinách. Na schůzku budete pozváni emailem. 

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

 

Sdělujeme, že od 4. 6. žáci 5. ročníku a od 8. 6. žáci zbytku II. stupně nastoupí k prezenční výuce do školy. Každá třída bude mít výuku jeden den v týdnu na 5 nebo 6 vyučovacích hodin. Žáci mají každý tento den hodinu češtiny, matematiky, angličtiny a hodinu přírodovědného předmětu. Vše učí jejich učitel. Chceme zajišťovat plnohodnotnou výuku, nikoli pouze hlídání dětí.

Každá třída je rozdělena na dvě skupiny, takže máme celkem 32 skupin žáků. K tomu je potřeba připočítat 24 skupin žáků 1.- 4. ročníku. Škola má celkem 31 použitelných učeben pro výuku, dále dvě jazykové laboratoře, keramickou dílnu, tři počítačové učebny a výtvarný ateliér. Jedinou volnou učebnu používáme i nadále jako místnost pro karanténu. Toto je důvod, proč jsme schopni zajistit výuku každé skupině pouze jeden den v týdnu.

Vyžádané informace k znovuotevření školy

K nahlédnutí ZDE

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

 

Obědy jsou automaticky odhlášeny všem žákům 5. – 8. tříd.

Žáci, kteří budou přítomni ve škole, mají aktivovanou možnost objednávat, ale oběd není přihlášen!!! Pokud je Vaše dítě ve skupině s obědem, musíte mu oběd přihlásit přes iCanteen nebo na jidelna@zssirotkova.cz. Oběd je žák povinen sníst v jídelně, nesmí jej odnášet domů. Nárok na oběd má pouze žák, který se účastní výuky ve škole.

Přihláška ke školnímu stravování platí po celou dobu školní docházky (již se nevyplňuje každý rok nová). Chcete-li dítě ze stravování odhlásit, doručte do kanceláře školy vyplněnou odhlášku (viz DOKUMENTY A FORMULÁŘE ŠJ).

Přeplatky vzniklé ve školním roce 2019/2020 budou převedeny do následujících období.

 

Seznam žáků přijatých k základní docházce ve školním roce 2020/2021

 

Seznam žáků přijatých k základní docházce ve školním roce 2020/2021 můžete shlédnout ZDE

SEKRETARIÁT ŠKOLY

 

Sekretariát školy je k dispozici: pondělí, středa, pátek od 9 do 11 hodin.
Zvoňte prosím na hospodářku školy.

Pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení, že pečujete o dítě z důvodu uzavření školy, napište prosím na e-mail: formankova@zssirotkova.cz. Zašleme Vám naskenovaný potvrzený formulář žádosti o ošetřovné. Škola pouze potvrzuje, že je uzavřena. Dobu ošetřování si určí rodič individuálně přímo v žádosti (část B).

Sekretariát školy


Sekretariát školy je k dispozici každý den od 8 do 12 hodin.

UZAVŘENÍ ŠKOLY DO ODVOLÁNÍ

 

Vážení rodiče, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví bude škola od 11. března až do odvolání uzavřena. Žáci se budou vzdělávat formou domácího vzdělávání a samostudia v minimálním rozsahu 4 hodiny denně. Práci pro žáky 1. – 4. ročníku budeme denně posílat prostřednictvím systému Edookit rodičům, žáci 5. – 9. ročníku budou dostávat zadanou práci z jednotlivých předmětů také prostřednictvím IS Edookit. Předpokládáme, že minimální délka trvání opatření bude 14 dní. Sledujte prosím denně systém Edookit případně webové stránky školy. Opatření se týká také školní družiny a školních zájmových kroužků.
Obědy budou všem strávníkům automaticky odhlášeny po celou dobu uzavření školy.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy