Aktuality

Logická olympiáda

Jedná se o soutěž, která je pořádána Mensou České republiky. Přihlásit se mohou všichni žáci naší školy, a to do konce září. Základní kolo proběhne pro

kategorii A: žáci prvního stupně základních škol  ve dnech 1. – 7. října 2018
kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2018.

Nejlepší ze základních kol postoupí do krajského kola, a opět ti nejlepší do finále, které se uskuteční v listopadu v Míčovně Pražského hradu.Máte chuť porovnat své znalosti s ostatními? Neváhejte a přihlašte se.

Odjezd na dějepisnou exkurzi 18.9.2018

Upřesnění pro účastníky dějepisné exkurze do Strážnice dne 18.9.2018. Odjezd autobusu je v 8.15 od Kounicových kolejí (zastávka MHD).

Variabilní symbol vašeho dítěte

Vážení rodiče, v informačním systému (IS) Edookit v položce Platba nově najdete informaci o variabilním symbolu přiděleném vašemu dítěti na celou dobu jeho školní docházky do ZŠ SIrotkova. Tento VS je stejný, jako VS školní jídelny, který jste doposud používali. Prosíme, používejte jej pro všechny platby škole (kroužky, pomůcky, školy v přírodě i další akce). 
Rozlišení za co platba přichází provedete přidáním prefixu před VS vašeho dítěte. Prefix je tvořen dvěma či třemi čísly a bude vám sdělen u každé platby (např. u kroužků je zaslán automaticky jako součást potvrzujícího emailu).
V současné době vývojáři IS Edookit intenzivně pracují na širším využití modulu platby, abyste přes IS byli vždy informování o všech platbách, které vám byly školou předepsány i o stavu jejich zpracování bankou školy.
Jakékoliv dotazy ohledně plateb vám ochotně zodpoví třídní učitelé či vedení školy na prvních třídních schůzkách (10.9.). 
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný start nového školního roku.
Vedení školy

Začátek školního roku

První den mají všichni žáci pouze jednu hodinu. Žákům I. stupně na výuku navazuje družina. Obědy se vydávají od 11.00 do 12.00 hod.

Zveme rodiče prvňáčků první den do tříd.

Druhý den je ve třídách třídní učitel (4 hodiny ve 2.-4. ročníku, 5 hodin v 5.-9. ročníku). Prvnáčci mají 2 hodiny.

Od středy se učí dle platného rozvrhu (1. třídy mají 3 hodiny).

Pokud rodičům nových žáků dosud nedorazila emailová zpráva s adresou informačního systému Edookit a přihlašovacími údaji informujte prosím o této skutečnosti vedení školy (přímo či prostřednictvím třídního učitele), přihlašovací údaje zkontrolujeme a obratem zašleme.

Organizace dopravy kolem školy

Vzhledem k problematické dopravní obslužnosti školy přikládáme několik informací:

  • ulice Králova je do 30.9. uzavřena. Je však domluveno, že rodiče žáků naší školy mohou  i přes zákaz vjezdu ulicí Sirotkovou projet přes křižovatku s ulicí Králova. Žádáme však rodiče, aby ulici Sirotkovu používali jako jednosměrku ve směru od ulice Mučednické po Jelínkovu a odjížděli přes Burianovo náměstí. Pokud pojedete odpoledne pro dítě do družiny, můžete přijet po Šeránkově ke spodnímu vchodu, naložit dítě a odjet spodní částí ulice Králova na Minskou. Vjezd na ulici Králova je na vlastní nebezpečí, buďte opatrní.
  • pokud to není nezbytné, nejezděte ke škole autem. Pokud ano, vyložte dítě před vchodem a odjeďte zaparkovat někam do okolí
  • kolem školy jsou stavební zábory a zákazy zastavení, nepočítejte s tím, že zde najdete místo na zaparkování

Kroužky pro školní rok 2018/2019

Nabídku kroužků pro následující školní rok a instrukce k přihlašování najdete zde: https://www.zssirotkova.cz/wordpress/?page_id=417

Edukativně stimulační skupinky v novém školním roce

Máte doma předškoláka a chcete jej připravit na školní docházku? Jako každý rok nabízíme edukativně stimulační skupinky. Více informací v přiloženém letáčku.
Těší se na vás pí učitelky Hollósyová a Polická

Kroužky přípravy Cambridge Exams

V sekci Zájmová činnost/Cambridge Exams byly právě zveřejněny termíny jednotlivých skupin podle pokročilosti.  

Do kroužku se můžete přihlásit prostřednictvím on-line formuláře na adrese www.zssirotkova.cz/krouzkyonline. Přihlašování do kroužků bude spuštěno v pondělí 3. 9. 2018 v 8 hodin.

Činnost kroužků CAM začíná již od poloviny září (17.9.). Z tohoto důvodu prosíme o přihlašování do kroužku do 7.9.

Platba za kroužek činí 1500,-/pololetí (včetně učebnic a materiálů).

Děkujeme

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

První školní den mají všichni žáci obědy automaticky odhlášeny. Oběd na tento den je nutné přihlásit (do 31.8. do 12:00) přes stravovací systém iCanteen, popř. e-mailem: jidelna@zssirotkova.cz nebo telefonicky – 723 736 445.
 
Strávníci, kteří dosud neodevzdali přihlášku, nemají obědy přihlášené a to ani v případě, že mají dostatečný kredit z předchozího školního roku. Objednávání přes iCanteen jim není umožněno. Přihlášku ke stravování najdete na stránkách školy v sekci Obědy.  
 
Strávníkům, kteří nebudou mít platby na stravné za září připsané do 7.9. do 12:00, budou obědy automaticky odhlášeny. 
 
Noví strávníci mají možnost zakoupit čip za 60 Kč v kanceláři školy v těchto dnech: 
Úterý 28. 8. 2018 – 7:30 – 14:00 hod.
Středa 29. 8. 2018 – 12:00 – 17:00 hod. 
Čtvrtek 30. 8. 2018 – 7:30 – 14:00 hod. 
Zároveň zde obdrží své přístupové údaje do iCanteen.

 

Platby ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,

prosíme, abyste na účet školy prozatím neposílali žádné platby – družina, kroužky, pomůcky ani jiné (NETÝKÁ SE STRAVNÉHO). Každému dítěti školy byl v souvislosti s ochranou osobních údajů přidělen jedinečný variabilní symbol, který budete používat na veškeré platby na účet školy. Tento VS Vám bude sdělen v příštím (přípravném) týdnu.

Pokud jste již nějaké částky posílali nemusíte se obávat, všechny doposud došlé příchozí platby samozřejmě dětem přiřadíme.

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.