Aktivity pro třídnické hodiny

Abeceda (seznamovací hra)

Čas: 10 minut

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ

Pomůcky: papír

Instrukce: Každý napíše své jméno tiskacími písmeny pod sebe a ke každému písmenu pak napíše nějakou svoji kladnou vlastnost, dovednost nebo výjimečnost…

Příklad:

J jednající rychle I inteligentní T tvořivá K kamarádská A atraktivní

 

Ruce (závěrečná hra)

Čas: 30 minut

Cílová skupina: I.,  II. stupeň ZŠ

Pomůcky: papír, psací potřaby

Instrukce: Každý žák obkreslí na papír A4 svou pravou a levou dlaň umístěné vedle sebe. Do každé dlaně žáci napíší, co je napadá k dané dvojotázce. Pro jednu hru použijeme vždy jednu dvojotázku. Výsledek může sloužit jen pro žáka anebo můžeme v případě dobrovolnosti přečíst před ostatními. Učitel může jít jako příklad a své ruce přečíst jako první. Pokud vezmou žáci aktivity vážně, mohou zaznamenat velmi intimní pocity – je třeba respektovat a ne vždy trvat na vysvětlování.

Možná témata:

Co od lidí dostávám/ Co lidem dávám

Jaký jsem/ Jaký bych chtěl být

Co mi od lidí chybí/ Co lidem dlužím

Co se mi na mě líbí/ Co se mi na mně nelíbí

Jak se vidím/ Jak mě můžou vidět jiní lidé

Co od sebe očekávám já/ Co ode mě očekávají jiní lidé

Co sám chci/ Co nechci, ale musím

 

Pyramida hodnot

Čas: 45 minut

Cílová skupina: I.,  II. stupeň ZŠ

Pomůcky: papír, psací potřeby

Instrukce: Žáci si vytvářejí svoji vlastní pyramidu hodnot. Poté si vytvoří pyramidu hodnot ve dvojici. Nakonec je třída rozdělena na dvě skupiny a každá skupina má za úkol vytvořit společnou pyramidu (dá se rozdělit i nejdříve na čtyři skupiny a pak teprve na dvě). Jednotlivé skupiny své pyramidy prezentují. Jakmile je hotová probereme jednotlivé hodnoty, které se často opakují. Debata o hodnotách. Uvědomění si, co je v mém životě důležité a hraje podstatnou roli. Bez čeho se neobejdu a naopak uvědomění toho, bez čeho se skutečně obejdu. Komunikace, domluva, týmová spolupráce, prosazené mého zájmu.