Cambridge exams

Příprava k Cambridge exams ve školním roce 2017/18:

Podmínky platby kroužku Cambridge English na I. pololetí šk. roku 2017/18- částku 1500Kč (cena je včetně učebnice)  prosím uhraďte na účet školy 32630621/0100, a to do 20.9.2017. Variabilní symbol je 44+ rodné číslo dítěte před lomítkem. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a třídu dítěte.

Jazykový kurz zakončený mezinárodně certifikovanou jazykovou zkouškou.  Výuka probíhá jedenkrát týdně (60 minut).

Na základě rozvrhů tříd nabízíme ve školním roce 2017/18 tyto termíny:

 • pondělí – STARTERS I.
  •  3. ročník  – 6. vyučovací hodina (13.05 – 14.05)
 • úterý – MOVERS (I. + II.), FLYERS, KET, PET
  • 5. ročník – 6. vyučovací hodina (13.05 – 14.05)
  • 6., 7., 8. ročník – 7. vyučovací hodina (14.00 – 15.00)
 • středa – STARTERS II., MOVERS (I. + II.)
  • 4. ročník – 6. vyučovací hodina (13.05 – 14.05)
  • 5. a 6. ročník – 7. vyučovací hodina (14.00 – 15.00)
 •  čtvrtek – FLYERS, KET
  • 7. a 8. ročník – 7. vyučovací hodina (14.00 – 15.00)
 • pátek – STARTERS (I. + II.), MOVERS I., FLYERS, KET, PET, FCE
  • 3. třídy – 5. vyučovací hodina (12.10 – 13.10)
  • 4. a 5. třídy –  6. vyučovací hodina (13.05 – 14.05)
  • 7. a 9. ročník – 7. vyučovací hodina (14.00 – 15.00)

Děkujeme