Cambridge exams

Příprava k Cambridge exams ve školním roce 2023/24:

Jazykový kurz zakončený mezinárodně certifikovanou jazykovou zkouškou.  Výuka probíhá jedenkrát týdně (60 minut).

Vybírat můžete dle tříd, nebo jazykové úrovně.  U každé skupiny je uvedena úroveň dle Evropského referenčního rámce pro jazyky spolu s předpokládaným termínem, kdy je možné skládat certifikát (u vyšších zkoušek jsou uvedeny dva termíny).

Do kroužku se můžete přihlásit prostřednictvím on-line formuláře na adrese www.zssirotkova.cz/krouzkyonline. Přihlašování do kroužků bude spuštěno v pondělí 4.9. 2023 ve 12:00 hodin. Kapacita každého kurzu je omezena na 12 účastníků, další žáci budou zapsáni jako náhradníci.

Činnost kroužků CAM začíná již v týdnu od 11. září, žáci budou o první schůzce informováni prostřednictvím vedoucích kroužků

Na základě rozvrhů tříd a vyučujících nabízíme ve školním roce 2023/24 tyto termíny. Je-li u termínu více vyučujících, bude pro každého vypsán zvláštní kurz – budete se přihlašovat ke konkrétnímu vyučujícímu:

STARTERS I.  (3.r)   Pre A1

 • uterý – 13:15 – 14:15 –Kučmerčík, Kříž
 • středa- 13:15 – 14:15 – Vejchodová, Kuchta, Kuda

STARTERS II. (4.r) Pre A1 – zkouška YLE Startes červen 2024.

 • pondělí  – 14:15 – 15:15 – Kříž, Kuchta
 • pátek     – 13:15 – 14:15 – Kuchta

MOVERS I. (5.r)  A1

 • pondělí – 14:15 – 15:15 – Vejchodová
 • čtvrtek–  13:15 – 14:15 – Vejchodová, Kučmerčík

MOVERS II. (6.r)  A1+    zkouška YLE Movers  červen 2024

 • pondělí – 14:15 – 15:15 – Kuda
 • úterý – 14:15 – 15:15  – Vejchodová, Kuchta
 • středa -14:15 – 15:15   Kučmerčík, Kuda, Kuchta, Vejchodová

KET (7.r) A2 zkouška KET prosinec 2023 (pro zájemce o certifikát k přijímacím zkouškám)  a  červen 2024

 • středa- 14:15 – 15: 15  – Kříž
 • čtvrtek- 14:15 – 15: 15-  Kuda, Kuchta

PET (8.r) B1  zkouška PET červen 2024  a  prosinec 2024

 • úterý- 14:15 – 15:15 –, Kříž (pouze 8B)
 • čtvrtek- 14:15 – 15:15 –, Vejchodová, Kříž
 •  

PET/FCE (9.r) B1/B2 zkouška  PET prosinec 2023 a FCE červen 2024

 • pátek – 14:15 – 15:15 – Vejchodová, Kříž, Kučmerčík.