Kroužky 2022/23

Školní kroužky zahajují pravidelnou činnost od 1.10. 2022

Zápis do kroužků bude probíhat elektronicky od 2. 9. 12:00 na adrese
www.zssirotkova.cz/krouzkyonline

Platba za kroužky Vám bude předepsána prostřednictvím IS Edookit, bez výzvy k úhradě prosím kroužky neplaťte!

V loňském roce byl systém na počátku zápisu přetížen a v několika případech nestíhal odesílat potvrzující emaily. Pokud potvrzující email nedostanete, ověření přijetí přihlášky můžete provést u vedení školy (prosíme jen v nutných případech).

Přehled kroužků školní družiny najdete v sekci školní družina.

Přehled skupin přípravy ke zkouškám Cambridge English najdete v sekci Cambridge English

Pondělí

 • 11.55 – 12.55  Logopedie pro 1.C (Polická)
 • 13 – 14 Angličtina hrou pro 1. B (Másilková, Řezáčová)
 • 13 – 14 Angličtina hrou pro 2. třídy (Hotová, Kouřilová)
 • 13 – 14  Matematik – matematika pro zvídavé a nadané děti: pro 2. třídu (Neckař)
 • 13.05 – 13.50  Biofeedback (individuální lekce – Mottlová)
 • 14 – 15   Žákovský parlament pro žáky 3. – 9. tříd (Ulč)
 • 14.10 – 15.10   Španělština pro 8. třídu (Pšejová)
 • 14 – 15.30 Šachy- začátečníci (Zuziak)
 • 15 – 16  Volejbálek pro žáčky 1.-4. tříd (Ulč)

Úterý

 • 6.50 – 7.50 Florbal VIP ( 3.- 5.tříd) – Petrželová
 • 7.45 – 8.45  Logopedie pro 1.A (Polická)
 • 13 – 14  Angličtina hrou pro 2. třídy (Kříž)
 • 13.05 – 13.50  Biofeedback (individuální lekce – Mottlová, Vejchodová)
 • 13.55 – 14.40 Biofeedback (individuální lekce Vejchodová)
 • 14 – 15   Deutsch 1 (Mikitová)
 • 13 – 14  Matematik – matematika pro zvídavé a nadané děti: pro 1. třídu (Bínová),  3. třídu (Másilková), 4. třídu (Smolíková)
 • 14.30 – 15.30 Pohybová všestrannost (Flídrová)
 • 14.30 – 15.30 Stolní tenis ( 3.-4.třída) – Ulč, Petrželová

Středa

 • 11.55 – 12.55  Logopedie pro 1.B (Polická)
 • 13 – 14   Angličtina hrou pro 1.C (Hotová, Kučerová)
 • 13.05 – 13.50  Biofeedback (individuální lekce – Mottlová)
 • 14 – 15   Klub Mensy ČR pro žáky 5. – 9. tříd (Cvrkalová) – střídají se schůzky šifrovací a herní (deskové a logické hry, únikovky…)
 • 14 – 15   Španělština pro 7. třídu (Pšejová)
 • 14 – 15   Deutsch 2 (Černá)
 • 14 – 15 BODY FIT (Lajkebová, Ondráková)
 • 14 – 15 Florbal 5. – 7. třída (Kostka)
 • 14 – 15.30 Šachy- mírně pokročilí (Zuziak)

Čtvrtek

 • 13 – 14  Angličtina hrou pro 1.A (Krátká, Másilková)
 • 13.05 – 13.50  Biofeedback (individuální lekce – Mottlová)
 • 14 – 15 Cvičení z matematiky pro 9.B (Čadová)
 • 14 – 15 Florbal 3.+4. třída (Petrželová)
 • 15 – 16 Florbal 1.+2. třída (Petrželová)

Pátek

 • 14.15 – 15.15  HW a skládání počítačů – 5.-9.třída (Kuchta)
 • 13 – 14 Matematika pro nadané a zvídavé

Biofeedback – individuální termíny dohodněte s pí. uč. Vejchodovou (vejchodova@zssirotkova.cz) nebo pí.uč. Mottlovou (motlova@zssirotkova.cz)

Spolek přátel umění – pro žáky 5.- 8.tříd. Probíhá 1 x za 3 – 4 týdny. Jeho náplní je návštěva večerních divadelních představení, výstav a kulturních akcí v závislosti na nabídce a programech brněnských kulturních institucí – neprobíhá proto ve stejný den.  Děti si platí vstupné a dopravu. (Friedl)

Příprava k přijímacím zkouškám – termíny se třídami dle rozvrhových možností domluví jednotliví vyučující.

Externí kroužky pro NAŠE ŽÁKY: (do kroužku budou chodit pouze žáci ZŠ Sirotkova, kroužek se koná v naší budově, ale organizuje ho externí subjekt, se kterým máme dlouholetou výbornou zkušenost)

 • JUDO a sebeobrana pro žáky 1.-5. tříd – úterý 15:30 – 16:30, úvodní trénink proběhne 13.9.2022 v 15:30hod. Přihlášky nawww.judo-brno.cz/prihlaska
 • GOLF – v rámci spolupráce s Kaskáda Golf Academy nabízíme kroužek golfu pro začínající i pokročilé hráče. V případě zájmu kontaktujte Tomáše Kroupu tomas.kroupa@tmr. sk, tel 734 418 886.
 • KORFBAL – pro žáky 2. – 5. tříd, pátek 15.40 – 18.10hod. Pro info a přihlášení pište nebo volejte: Peter Bušík, peter.busik@korfbal.cz, 732 177 519