FYZIKA

Co přináší žákům 6.-9. roč. výuka fyziky?

Nezapomíná se na slůvko „ proč“? Ve výuce fyziky hledáme odpovědi, vymýšlíme a provádíme pokusy, které nám mnohé záhady pomáhají rozluštit. V laboratorních úlohách si žáci procvičí dovednosti získané ve výuce a učí se řešit náročnější experimentální úkoly. K rozšíření poznatků a dovednosti využíváme venkovní fyzikální pracoviště. Své dovednosti a poznatky získané v hodinách fyziky žáci uplatňují v ročníkových projektech- v tomto školním roce 2014/15 6. ročník plnil úkol na téma „měření teploty“ závislosti na čase a ročním období. Žáci 7. ročníku se zaměřili na téma „rovnovážná poloha“ – využili svých zručností a schopností při konstrukci těles, která jsou v rovnovážné poloze. 8.ročník – plnil projektový úkol „gyroskop“. Úkol byl docela náročný, v některých případech žáci při sestrojení gyroskopu projevili značnou zručnost a nápaditost. 9.ročník hledal „chyby ve filmech“ s ohledem na fyzikální zákonitosti a zjistili: Každý den, při sledování televizních filmů jsme bohužel neustále vystavováni dějům, které v reálném světě nemohou za žádných okolností nastat. My dospělí to ještě dokážeme rozlišit, ale děti?

 

Žáci výborně reprezentují školu ve fyzikálních soutěžích. Dosáhli pěkného umístění v městském kole fyzikální olympiády. Z 6 žáků 8.B a 8.C, bylo 5 žáků úspěšnými řešiteli. Nás- vyučující fyziky těší, že fyzika není pro žáky „strašidlem“, ale předmětem, který je přesvědčuje o užitečnosti fyzikálních poznatků, způsobu myšlení i experimentálních dovedností při zkoumání, pochopení a ovlivňování jevů kolem nás.

Že fyzika může být zábavná i mimo vyučovací proces je důkazem účast našeho žáka Václava Zvoníčka z 8.C na sérií řešení fyzikálních úloh série tzv. Výfuk. Tato soutěž (formou písemného semináře) je organizovaná katedra M-Fy při Karlově univerzitě Praha.

 

Jak Vašek hodností svou účast?

Letošní série Výfuku je téměř u konce a já řešil 5 ze 6 sérií, jelikož první série mi nebyla poslána, a tak jsem o ní nevěděl. I když Výfuk řeším prvním rokem, naučil jsem se z oblasti fyziky a matematiky poměrně hodně. Mohu jmenovat např. derivaci,kvadratickou rovnici či podrobné Newtonovy zákony.

I přes moji neúčast v první sérii jsme v průběžné výsledkové sérii Výfuku 5., ale v jednotlivých sériích jsem se umístil dosavadně 2x na prvním místě a 2x na druhém místě.

Letos jsme se také zúčastnil Jarního setkání Výfuku 2015, které se konalo v Brně a trvalo po dobu jednoho víkendu. Zde jsem potkal bývalé, ale i součastné řešitele Výfuku a také organizátory Výfuku. Den začal dvěma přednáškami. Já se přihlásil na syntetickou geometrii a jak zjistit, že je váš výsledek správně, či nikoliv. Zbytek dne již nebyl tak náročný, hráli se hry. Večer však jeden z organizátorů přednášel o derivacích a jejich užitích ve fyzice, tak jsem neváhal a šel jsem se dívat.

Výfuk je opravdu skvělá soutěž, ve které mě úlohy nejen hodně naučí, ale i baví řešit.

 

Tak co říkáte? Může fyzika bavit? My, vyučující říkáme ano!

 

 

Fyzikální olympiáda

Jedná se o početní soutěž žáků, která má několik kol. Základním kolem je kolo školní, kde se žáci sami přihlásí, jedná se tedy o soutěž dobrovolnou, tedy zájmovou. Soutěžící vypracovávají doma pět až šest úkolů, které sestávají z dalších podúkolů, které je však nutno správně vyřešit. Následně jsou nejúspěšnější řešitelé vysláni do oblastního kola ( městského kola ), kde se ve stanovený termín utkají s žáky ostatních brněnských škol. Na základě zkušeností z minulých ročníků můžeme konstatovat, že přední místa obsazují žáci víceletých gymnázií a ze základních škol jsou to právě naši žáci.

 

Výsledky oblastního kola Fyzikální olympiády – kategorie E/F

Školní rok 2008/9

Úspěšnými řešiteli se stali:

Kirchner, Vahala, Opat, Fiala

Školní rok 2009/10

J.Filko, T. Klema, O. Král, P. Ondráček

 

Školní rok 2010/11

D.Kříž, J.Pisklák, J. Michálek, M. Rádl, L. Machovec

 

Školní rok 2012/13

B.Koudelová, J.Diakov, V.Svojanovský, B.Špaňhel, T. Nečas

 

Školní rok 2013/14

E. Houbová, Houdková, Stuchlíková

 

Výsledky oblastního kola Fyzikální olympiády – Archimediáda

Školní rok 2013/14

Diakovová, Grycová, Chamrádová, Zatloukal, Hrdlička, Zvoníček

 

Žáci Hrdlička a Zvoníček byli na základě výsledků městského kola Archimediády vyzáni katedrou MFF Univerzity Karlovy a do dnešního dne jsou úspěšní řešitelé korespondenčního semináře VÝFUK.