Školní poradenství

Zástupkyně ředitele pro školní poradenské pracoviště

Mgr. Klára Helanová

Výchovný poradce

Mgr. Renata Dobšáková

Školní metodik prevence

Mgr. Andrea Frosová

Speciální pedagogové

Mgr. Lenka Polická

Mgr. Zuzana Košťálová

Logopedický asistent

Mgr. Lenka Polická

Sociální pedagog

Mgr. Veronika Zabijak

Školní psycholog

Mgr. Jiří Hamerský

 

Online schránka důvěry:

https://www.nntb.cz/c/njrmh