Školní poradenství

Zástupkyně ředitele pro školní poradenské pracoviště

Mgr. Klára Helanová

Výchovný poradce

Mgr. Tereza Friedl

Školní metodik prevence

Mgr. Andrea Frosová

Speciální pedagogové

Mgr. Lenka Polická

Mgr. Zuzana Košťálová

Logoped

Mgr. Lenka Polická

Sociální pedagog

Mgr. Tereza Strmisková

Školní psycholog

Mgr. Tereza Hranošová

 

Online schránka důvěry:

https://www.nntb.cz/c/njrmh