Školní poradenství

Koordinátor ŠPP a výchovný a kariérový poradce

Mgr. Klára Helanová

Školní metodikové prevence

Mgr. Lenka Polická – I. stupeň

Mgr. Andrea Janotová – II. stupeň

Speciální pedagogové

Mgr. Iva Brucknerová

Mgr. Lenka Polická

Logoped

Mgr. Lenka Polická

Sociální pedagog

Mgr. Simona Řádková

 

Školní psychologové

Školní psycholog pro 1. stupeň

Mgr. Kristýna Marsová

 

Školní psycholog pro 2. stupeň

Mgr. Klára Matuštíková