Školní poradenství

Koordinátor ŠPP a výchovný a kariérový poradce

Mgr. Klára Helanová

Školní metodikové prevence

Mgr. Lenka Polická – I. stupeň

Mgr. Andrea Janotová – II. stupeň

Speciální pedagogové

Mgr. Iva Brucknerová

Mgr. Lenka Polická

Logoped

Mgr. Lenka Polická

Sociální pedagog

Mgr. Tereza Strmisková

 

Školní psycholog

Mgr. Tereza Hranošová