Školní poradenství

Koordinátor ŠPP a výchovný a kariérový poradce

Mgr. Klára Helanová

Školní metodikové prevence

Mgr. Zuzana Košťálové – I. stupeň

Mgr. Andrea Janotová – II. stupeň

Speciální pedagogové

Mgr. Zuzana Košťálová

Mgr. Lenka Polická

Logoped

Mgr. Lenka Polická

Sociální pedagog

Mgr. Simona Řádková

Školní psycholog

Mgr. Kristýna Marsová