Přijímání nových žáků

Nabízíme:

 • systém vyučování dle vlastního ŠVP
 • plavání, školy v přírodě, sportovní kursy (lyže, voda, kolo)
 • individuální přístup
 • poznávací pobyty v zahraničí

Doplňkové aktivity a kroužky:

 • grafomotorika, logopedie, speciálně pedagogická reedukace pro nejmenší
 • plavání, bruslení, pohybové hry, nová sauna
 • keramika
 • turistický, taneční, dramatický kroužek, kroužek německého jazyka, kroužek saunování, pěvecký sbor
 • „hravá“ angličtina, španělština
 • fotbálek, mažoretky, flétna
 • dopravní výchova
 • školy v přírodě

Pravidla pro přijímání žáků základnímu vzdělávání – PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ