Organizační informace

Vzor omluvenky

Ranní provoz začíná v 6.00 hod., končí v 8.45 hod., kdy vychovatelka ranní směny předává děti třídním učitelům jednotlivých tříd.

Odpolední provoz začíná po ukončení vyučování v době od 11.40 hod., končí v 18.00 hod (v pátek do 17.00 hod).

V době od 13.45 hod do 15.00 hod. pobývají děti s vychovatelkami na vycházce (v budově zůstávají vyjímečně pouze za velmi špatného počasí nebo během zájmového kroužku).
V této době rodiče děti nevyzvedávají.