O nás

Naším cílem je, aby ŠD byla příjemným, vstřícným a rodině přátelským místem pro plnohodnotné trávení volného času účastníků ŠD, místem otevřeným námětům a iniciativě účastníků i rodičů, rovnocenným a spolehlivým partnerem v interakci rodina – škola – volný čas (ŠD).

Školní družina, umístěná v atypických prostorách podkroví školní budovy a několika učebnách prvního patra, má 10 oddělení a kapacita je 275 účastníků.