Mgr. Zuzana Košťálová

Mgr. Zuzana Košťálová
Speciální pedagog
tel: +420 541 211 944, klapka 19
e-mail: specialnipedagog _zavináč_ zssirotkova.cz

EEG BIOFEEDBACK

Pod záštitou EEG Institutu v Praze nabízí naše škola možnost tréninku pomocí EEG Biofeedbacku.

EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby (biofeedbacku).

Dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) svých mozkových vln a pomocí tréninku se můžete naučit, jak je uvést do souladu.

Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý (formou počítačové hry), nemá vedlejší účinky, není návykový a jeho efekt je dlouhodobý. Technika používá snímací elektrodu, přiloženou na určité místo na hlavě, a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítačanalyzuje signál a zajišťuje „feedback“ – zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce „přeložený“ do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky – ryzí vůlí, bez klávesnice nebo
myši. „Hru“ ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, která mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln.

 

Pro koho je EEG biofeedback vhodný?

Pr o každého, kdo chce zlepšit fungování své nervové soustavy. Osvědčil se mimo jiné i u poruch pozornosti, aktivity a učení – na to se na naší škole nejvíce zaměřujeme. Měl úspěch i u některých poruch spánku: nespavosti a noční enurézy. U dětí s poruchou pozornosti, soustředění, učení, chování a podobných potíží (tzv. lehké mozkové dysfunkce): v průběhu terapie jejich impulsivita, těkavost, neklid či agresivita na trénink reagují. Jejich chování se zklidní, budou se lépe ovládat, posílí svoji vůli. Pokud dítě trpí poruchami spánku, vymizí potíže s usínáním a nespavost, mizí noční děsy a noční pomočování. Nespavost a enuréza jsou nejspolehlivější indikací EEG biofeedbacku. Jestliže patří mezi problémy úzkosti a deprese, dojde díky tréninku EEG biofeedbackem ke zlepšení nálady. Sníží se pocity únavnosti a slabosti, zlepší se kontakt s okolím, zbystří se paměť. EEG trénink je účinný také u širokého spektra stresových poruch, včetně psychosomatických.

Za jak dlouho se dostaví výsledky?

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky EEG tréninku viditelné postupně, během času. Poměrně rychle však lze zjistit, zda EEG trénink přinese žádaný efekt, a počet sezení je obvykle ohraničený.

Jsou výsledky tréninku trvalé?

Účinek EEG biofeedbacku je trvalý podobně jako umění číst a psát. Jakmile se mozek příslušné postupy a vzorce naučí, uloží je do paměti a umí je užívat automaticky. Ukládání do paměti se děje při procesu tréninku samotném.

Jak častá by měla být tréninková sezení?

V počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně, průměrně 2 – 3 x týdně i častěji, pokud je možnost. Když se dostaví zřetelné výsledky, můžete tempo zvolnit na 1–2 sezení týdně.

Může mít EEG biofeedback vedlejší účinky?
EEG trénink zpravidla nemá škodlivé vedlejší účinky (jaké známe u léků), protože jde o tzv. neinvazivní metodu, klient pracuje se svým vlastním projevem. Výjimečně se někdo může cítit unavený, ospalý, přetížený, v napětí, úzkosti, nebo zažít bolest hlavy. Tyto pocity obvykle vymizí v krátké době po sezení.

Indikace EEG biofeedbacku:

– porucha pozornosti + hyperaktivní syndrom
– specifické poruchy učení
– poruchy chování
– poruchy spánku, problémy s usínáním
– noční pomočování
– nespavost, noční děsy
– poruchy paměti
– strach, úzkost
– tréma, napětí
– tiky
– deprese
– neurologické obtíže

– seberozvoj
– a další…

V případě zájmu kontaktujte, EEG Institutem v Praze vyškolené EEG BF terapeuty, p.učitelku Mgr. Jiřinu Mottlovou nebo Mgr. Zuzana Košťálovou.

Stručné shrnutí tréninku EEG BF:

Klient sleduje hru na obrazovce, do které jsou přenášené elektrické signály vysílané jeho mozkem.
Dostává zpětnou vazbu prostřednictvím reproduktorů a získaných bodů. Reproduktor dává zpětnou vazbu (feedback) klientovi o úspěšnosti nebo neúspěšnosti ve hře. Počítač snímá a ukazuje klientovu aktivitu mozku na monitoru terapeuta i klienta. Terapeut dohlíží nad celým tréninkem, upravuje dle aktuální potřeby klienta náročnost hry, vyhodnocuje a navrhuje průběh dalších tréninků.