JAK NASTAVIT INKASO

Inkaso je nejpohodlnější způsob platby stravného. Aby škola mohla inkasovat z účtu, který jste uvedli v přihlášce ke stravování, je potřeba nejdříve správně nastavit povolení k inkasu ve Vaší bance.
Ve své bance (internetovém bankovnictví) nastavte povolení k inkasu ve prospěch účtu jídelny: 43-9558680237/0100 a dále můžete nastavit horní limit inkasa (např. 1000 Kč).
Nezadávejte variabilní symbol ani počet plateb, které v měsíci mohou odejít. Pokud omezíte počet plateb např. jen na jednu, nebude inkaso v případě více sourozenců některému z nich sraženo.
Inkaso probíhá mezi 15. – 20. dnem předchozího měsíce, tzn. stravné na září se inkasuje v srpnu.
Je nutné ověřit, že inkaso proběhlo v pořádku (škola nekontroluje platby, které neprošly). Pokud zjistíte, že inkaso z Vašeho účtu neproběhlo, kontaktujte jídelnu na jidelna@zssirotkova.cz (důvodem může být např. nedostatečný zůstatek na účtu, nízký limit inkasa, ….).
Výhodou tohoto způsobu platby je, že jsou každý měsíc zohledněny Vámi odhlášené dny nepřítomnosti vč. prázdnin, tzn. nevzniká zbytečný přeplatek na stravném, jako u trvalého příkazu.