VIII.D

Třídní učitel: Mgr. Pavel Přikryl

Zástupce třídního učitele: MgA. František Dušek

_____________________________________________________________________________________
Dokumenty ke stažení:

Omluvenka z výuky (tiskopis) – tiskopis_omluvenka_z_vyuky.pdf

Žádost o uvolnění z výuky (tiskopis) – tiskopis_uvolneni_z_vyuky.pdf

Školní řád – skolni_rad.pdf

______________________________________________________________________________________

Třídní samospráva

Předseda třídy: Laura Vávrová

Zástupce do parlamentu: Vojtěch Eliáš a  Alžběta Heroutová

Správci nástěnek:  Vojtěch Kryl, Tereza Lajkebová, Natálie Gálová, Leontýna Mikulášková,    Matthias Chevalier, Lukáš Jarý

Svačinář: Jiří Mynář, Jan Kopuletý

Skříňák: Šimon Večeřák, Eliška Krejčířová

Osušník: Kristina Šimková

Zahrádkáři: Marek Humár, Katrin Puchýřová

Fotbálek: Štěpán Filakovský, Jiří Dorazil

PET láhve: Tobiáš Kraus

Papír: Aleš Fanta
________________________________________________________________________________________

22.10.2019

Florbalový turnaj-výběr žáků

9.9.2019

Přednáška „Prevence drogové závislosti“