Pomůcky I.stupeň – šk. rok 2024/2025

Seznam pomůcek pro první ročník

1.A

1.B

1.C

______________________________________________________________________________________
Seznam pomůcek pro druhý ročník

2.A

2.B

2.C

______________________________________________________________________________________
Seznam pomůcek pro třetí ročník

3.A

3.B

3.C

 

______________________________________________________________________________________
Seznam pomůcek pro čtvrtý ročník

4.A

4.B

4.C