Makoso – 4. ročník

Zadání pro 4. ročník soutěže MAKOSO 2017/2018

1. pololetí 2017/2018

  1. kolo: zadání
  2. kolo: zadání
  3. kolo: zadání
  4. kolo: zadání
  5. kolo: zadání

Celkové výsledky za první pololetí:

2. pololetí 2017/2018

  1. kolo: zadání
  2. kolo: zadání
  3. kolo: zadání
  4. kolo: zadání

Celkové výsledky za druhé pololetí: celkové výsledky za 2. pololetí