V.A

Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Pechánková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Květoslava Dohnalová
Rozvrh třídy

Dokumenty ke stažení:

Časový plán na školní rok 2018/2019 –

Omluvenka z výuky (tiskopis) – tiskopis_omluvenka_z_vyuky.pdf

Žádost o uvolnění z výuky (tiskopis) – tiskopis_uvolneni_z_vyuky.pdf

Školní řád – skolni_rad.pdf


3.6.-7.6.2019

ŠVP Ramzová

6.2.2019

Mexický den

Projektový den školní jídelny – návštěva mexické velvyslankyně

7.11.2018

Preventivní program „Kyberšikana“