V.A

Třídní učitel: Mgr. Jiří Kostka
Zástupce třídního učitele: Mgr. Jarmila Doležalová
______________________________________________________________________________________

6.10.2020

Adaptační pobyt – Vyhlídka