V.A

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Ondráková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Petra Fojtíková

______________________________________________________________________________________