Makoso – 3. ročník

Zadání pro 3. ročník soutěže MAKOSO 2016/2017

1. pololetí 2016/2017

  1. kolo: zadání
  2. kolo: zadání
  3. kolo: zadání
  4. kolo: zadání
  5. kolo: zadání

Celkové výsledky za první pololetí:

2. pololetí 2016/2017

  1. kolo: zadání
  2. kolo: zadání
  3. kolo: zadání
  4. kolo: zadání
  5. kolo: zadání

Celkové výsledky za druhé pololetí: celkové výsledky