Klub přátel

Spolek Klub přátel spojuje všechny, kteří chtějí podporovat děti a aktivity Základní školy Sirotkova 36 v Brně.

Oficiální název:

Klub přátel Základní školy Sirotkova 36, z. s., IČ: 49466658

 

Výbor Klubu:

Bc. Barbora Zechmeisterová – předsedkyně
Eva Štanglicová, DiS. – místopředsedkyně

Kontakt:
klubzssirotkova@gmail.com

 

Setkávání Klubu:

Zástupci jednotlivých tříd (Delegáti) se pravidelně scházejí s Výborem Klubu a vedením ZŠ. Termín setkání je vždy v den třídních schůzek, a to v 16.00 hod. v učebně přírodopisu. Pozvánka je také rozesílána výborem Klubu na jednotlivé Delegáty, a to prostřednictvím e-mailu.

Z každého setkání je pořízen zápis, který je zveřejněn níže na této stránce.

Účelem a cílem, jakož i činností Klubu je:

  1. podpora rozvoje vzdělávání dětí základní školy,

  2. podpora rozvoje vztahů zástupců, zaměstnanců a dětí základní školy,

  3. pořádání kulturních, společenských a osvětových akcí pro děti základní školy a jejich zástupce,

  4. sdružování prostředků pro zájmovou činnost dětí, nadstandardní aktivity, zlepšení vybavenosti školy, pořádání akcí pro děti a jejich zástupce,

  5. informovanost a prezentace školy ve vztahu k zástupcům žáků i veřejnosti,

  6. přispívání základní škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí,

  7. spolupráce s vedením školy, vznášení námětů, připomínek či stížností zástupců.

Ostatní informace o Klubu jsou podrobně rozepsány a vymezeny v přiložených Stanovách Klubu.

 

Členský příspěvek:

Výše členského příspěvku je od 1. 9. 2020 stanovena na 500Kč na rodinu.

Hospodaření Klubu:

O hospodaření Klubu se vede samostatné jednoduché účetnictví.

 

Stanovy Klubu

Výpis z rejstříku

 

Zápisy ze zasedání Klubu:

Zasedání dne 11.9.2023 – Zápis

Zasedání dne 24.4.2023 – Zápis

Zasedání dne 5.9.2022 – Zápis

Zasedání dne 25.4.2022 – Zápis

Zasedání dne 6.9.2021 – Zápis

Zasedání dne 7.9.2020 Zápis

Zasedání dne 11.6.2020 – Zápis

Zasedání dne 6.1.2020 – Zápis

Zasedání dne 9.9.2019 – Zápis

Zasedání dne 10.9.2018 – zápis

Zasedání dne 16.1.2017 – zápis

Zasedání dne 16.5.2016 – zápis

Zasedání dne 2.5.2016 – zápis

Zasedání dne 11.1.2016 – zápis

 

Formulář pro příspěvek z Klubu přátel si můžete stáhnout ze sekce Dokumenty