Klub rodičů

Občanské sdružení Klub rodičů a přátel školy spojuje všechny, kteří chtějí společně podporovat děti a aktivity Základní školy Sirotkova 36 v Brně.

Zasedání Klubu rodičů se koná pravidelně před třídními schůzkami v 16.30 hod. v učebně přírodopisu. Účastní se ho zástupci ze všech tříd školy a někdo z vedení školy.

Zápisy ze zasedání:

Zasedání KR dne 10.9.2018 – zápis

Zasedání KR dne 16.1.2017 – zápis

Zasedání KR dne 16.5.2016 – zápis

Zasedání KR dne 2.5.2016 – zápis

Zasedání KR dne 11.1.2016 – zápis

Klub rodičů vybírá částku 250 Kč na rodinu.

O hospodaření se vede samostatné transparentní účetnictví.

Klub rodičů přispívá na:

  • školy v přírodě a lyžařské výcvikové kurzy sociálně slabým rodinám (částkou do výše 50% ceny)
  • školy v přírodě a lyžařské výcvikové kurzy žákům z dětského domova (částkou do výše 100% ceny)
  • akce organizované školou
  • materiální vybavení školy

Formulář pro příspěvek z Klubu rodičů si můžete stáhnout ze sekce Dokumenty