Školní družina

Vítejte na stránkách ŠD Sirotkova

Milí rodiče

Také Vám Vaše děti na otázku jak ses měl(a), co jste dělali a nemáte na zítra něco mít, odpovídají ale nic, už si to nepamatuju,…? Potřebujete organizační informace? Chcete vědět co se bude dít? Chcete nahlédnout do dění ve školní družině?

Milé děti

Potřebujete si ověřit, kdy se jde do kina, na výlet, kdy bude soutěžní odpoledne? Chcete si připomenout chvíle se svými kamarády? Hledáte zábavu a inspiraci pro vaše volné chvíle?

Pak jste tu správně…

Placení ŠD

Úplatu zaplatí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen plátce) jedenkrát do roka za období školního roku, a to splátkou 1600,- Kč do 15. dne měsíce září (jiný způsob rozdělení platby je možný po domluvě s vedením školy).

Úplata je splatná:

a) v hotovosti v kanceláři školy

b) bezhotovostním převodem na konto školy č. 32630621/0100

vedený u Komerční banky, variabilní symbol 880XXXX (jedinečný VS vašeho dítěte)

Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce penále ve výši 50% dlužné částky.

Pokud nebude úplata uhrazena po písemné výzvě, může být dítě ze vzdělávání ve školní družině na základě rozhodnutí ředitele školy vyloučeno.

Vybraná úplata včetně penále se stává součástí rozpočtu školy.