Školní družina

Vítejte na stránkách ŠD Sirotkova

Milí rodiče

Také Vám Vaše děti na otázku jak ses měl(a), co jste dělali a nemáte na zítra něco mít, odpovídají ale nic, už si to nepamatuju,…? Potřebujete organizační informace? Chcete vědět co se bude dít? Chcete nahlédnout do dění ve školní družině?

Milé děti

Potřebujete si ověřit, kdy se jde do kina, na výlet, kdy bude soutěžní odpoledne? Chcete si připomenout chvíle se svými kamarády? Hledáte zábavu a inspiraci pro vaše volné chvíle?

Pak jste tu správně…

Placení ŠD

Úplatu zaplatí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen plátce) dvakrát do roka za období školního roku, a to splátkou 1000,- Kč  (jiný způsob rozdělení platby je možný po domluvě s vedením školy). POZOR! Prosím vyčkejte na předpis platby ve školním informačním systému edookit – škola Vás vyzve k zaplacení. Vytvoříme Vám předpis s přesnými instrukcemi – vše najdete na hlavním panelu po Vašem přihlášení do systému Edookit. V sekci Platby budou veškeré informace o všech zaplacených i dlužných částkách. Platby zaslané na účet školy bez předpisu nemohou být spárovány a budou vráceny jako mylné.

 

Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce penále ve výši 50% dlužné částky.

Pokud nebude úplata uhrazena po písemné výzvě, může být dítě ze vzdělávání ve školní družině na základě rozhodnutí ředitele školy vyloučeno.

Vybraná úplata včetně penále se stává součástí rozpočtu školy.