EU peníze školám

Cíl projektu

  • konečným cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit vzdělávání žáků v ZŠ Sirotkova

Jak cíle chceme dosáhnout

  • škola z peněz projektu zakoupila dataprojektory a interaktivní tabule, kterými je v současnosti osazeno 30 učeben školy
  • škola zakoupila také pomůcky do jednotlivých předmětů – např. GPS navigace, fotoaparáty, digitální kamery, tablety, mikroskopy a další pomůcky
  • kantoři na škole byli vybaveni notebooky,  které jim umožní plně využívat IT prostředky, které mají při výuce k dispozici a mohou na nich také  připravovat a upravovat učební materiály
  • zároveň učitelé vytvořili celkem 1512 digitálních učebních materiálů pro vyučovací jednotky většiny předmětů ve škole
  • tyto digitální materiály budou sloužit nejen jejich tvůrcům, ale i kolegům z naší školy a samozřejmě i z dalších  základních škol

Výběrová řízení v rámci projektu – komprimovaná složka