SOV – sazka olympijský víceboj

Základní informace o projektu:

SOV, Sazka olympijský víceboj, si klade za cíl prostřednictvím několika vybraných sportovních disciplín monitorovat pohybovou úroveň zapojených žáků na základní škole a tyto výsledky vyhodnotit do srozumitelné podoby s možností porovnání výkonů mezi jednotlivci v rámci jedné třídy, mezi jednotlivci napříč širokým spektrem všech zapojených žáků a žákyní, mezi jednotlivými třídními kolektivy apod. Rovněž dává možnost uživatelům zprostředkovat analýzu s ohledem na vhodnost výběru sportovní činnosti pro daného žáka. Celý projekt zaštiťují pro větší motivaci významní čeští sportovci a sportovkyně.

Pro aktivní školy a školní kolektivy jsou připraveny bonusy v podobě materiální podpory či v podobě návštěvy některých olympioniků. I tento fakt může sehrát roli v pozitivní motivaci zapojit se do projektu. Podrobnější informace, články, videa, ohlasy atd. najdete na oficiálním webu projektu (odkaz viz. níže)

Po prvotním testování v loňském školním roce se těšíme, že se v letošním školním roce 2017/2018 mnohonásobně rozšíří řady účastníků projektu SOV, než tomu bylo v roce minulém.

Sportu zdar!

Oficiální web. stránky projektu: www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj

 

školní rok 2017/2018

  • propozice pro šk. rok 2016/2017 –
  • manuál disciplín –
  • sportovní deník pro zápis výkonů –