Žákovský parlament

Školní parlament poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Školní parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a působit proti rizikovým jevům v chování. Jednotlivých schůzek ze účastní nejen zástupci vedení naší školy ale i zvolení zástupci jednotlivých tříd, které se jeho prostřednictvím budou chtít zapojit do možnosti ovlivnění chodu školy v určité oblasti.

 

Žákovský parlament má povinnost:

  • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy
  • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování
  • dbát na tradici školy a dbát na její dobrou pověst
  • přijmout plnou morální zodpovědnost za své iniciativy
  • být reprezentantem školy

Žákovský parlament má právo zejména:

  • vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti
  • podílet se aktivně na veškerém životě školy
  • přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím
  • získávat a zveřejňovat informace

Zápisy ze žákovského parlamentu:

Školní rok 2017/18
Zápis z jednání žákovského parlamentu 19. února 2018
Zápis z jednání žákovského parlamentu 12. února 2018
Zápis z jednání žákovského parlamentu 29. ledna 2018
Zápis z jednání žákovského parlamentu 22. ledna 2018
Zápis z jednání žákovského parlamentu 8. ledna 2018
Zápis z jednání žákovského parlamentu 18. prosince 2017
Zápis z jednání žákovského parlamentu 11. prosince 2017
Zápis z jednání žákovského parlamentu 27.11.2017
Zápis z jednání žákovského parlamentu 13. listopadu 217
Zápis z jednání žákovského parlamentu 30. října 2017
Zápis z jednání žákovského parlamentu 9. října 2017

 

Školní rok 2016/17
Zápis z jednání školního parlamentu 19. června 2017
Zápis z jednání školního parlamentu 20. března 2017
Zápis z jednání školního parlamentu 5. prosince 2016
Zápis z jednání školního parlamentu 19. září 2016

 

Školní rok 2015/16

Zápis z jednání školního parlamentu 20. června 2016
Zápis z jednání školního parlamentu 16. března 2016
Zápis z jednání školního parlamentu 14. prosince 2015
Zápis z jednání školního parlamentu 21. září 2015

 

Školní rok 2014/15

Zápis z jednání školního parlamentu 22. června 2015
Zápis z jednání školního parlamentu 16. března 2015
Zápis z jednání školního parlamentu 16. prosince 2014
Zápis z jednání školního parlamentu 22. září 2014

 

Školní rok 2013/14

Zápis z jednání školního parlamentu 11. června 2014
Zápis z jednání školního parlamentu 10. března 2014
Zápis z jednání školního parlamentu 2. prosince 2013
Zápis z jednání školního parlamentu 23. září 2013